Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Av erfarenhet: Man måste mäta!

Exempel: Konc. svavelsyra späds i vatten

Vi känner att den utspädda svavelsyralösningen blir varm. 

⇒ Utspädningen är en exoterm process.

Några tumregler finns dock…

Koncentrerad svavelsyra.Koncentrerad svavelsyra.

1. Bindningar uppstår: Alltid en exoterm process

Exempel: Vatten fryser till is, H2O(l) → H2O(s)

 • Vätebindningar uppstår mellan vattenmolekylerna.
 • Temperaturen håller sig vid 0 °C så länge vattnet håller på att frysa till is.
 • Se videogenomgången "Mer om fasövergångar".

2. Spontan redoxreaktion: Exoterm process

Zink står till vänster om koppar i den elektrokemiska spänningsserien.Zink står till vänster om koppar i den elektrokemiska spänningsserien.

Med hjälp av den elektrokemiska spänningsserien kan vi se att zink är ett starkare reduktionsmedel än koppar. Därför är följande reaktion spontan och exoterm:

Zn(s) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(s)

Den omvända reaktionen är dock inte spontan, och istället endoterm:

Zn2+(aq) + Cu(s) → Zn(s) + Cu2+(aq)

3. Förbränningar: Exoterma processer

(Förbränningar är ju en slags spontana redoxprocesser!)

Exempel:

 • Cellandningen, C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

Den omvända reaktionen (fotosyntesen) är istället endoterm:

 • 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

Övriga reaktioner

Om \(\Delta H < 0\) är reaktionen exoterm. Exempel:

 • NaOH(s) → Na+(aq) + OH(aq)        \(\Delta H < 0\)

Man kan också sätta in "energi" till höger om reaktionspilen (exoterm reaktion) eller vänster (endoterm reaktion). Exempel:

 • NaOH(s) → Na+(aq) + OH(aq) + energi

(Och ja, då kan man faktiskt se i reaktionsformeln att reaktionen är exoterm…) 😉

Sammanfattning

Exoterma processer Endoterma processer
 • Bindningar uppstår
 • Bindningar bryts
 • Spontana redoxreaktioner, t.ex. i galvaniska element
 • Icke-spontana redoxreaktioner, t.ex. i elektrolysceller
 • Förbränningar, t.ex. cellandningen
 • Fotosyntesen
 • \(\Delta H < 0\)
 • \(\Delta H > 0\)