Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skolkemi.Skolkemi.Vad är detta? Resurscentrum för kemi i skolan är en satsning av kemiinstitutionen vid Umeå universitet. De tillhandahåller experiment, laborationer, bakgrundsfakta och annat smått och gott som kan användas i kemiundervisningen.

Hur kan man använda "Resurscentrum för kemi i skolan" i undervisningen? Det finns en mycket stor – nästan för stor – mängd experiment på den här webbplatsen. Experimenten som finns här, och instruktionerna till dem, håller dock mycket hög kvalitet, och de har också ansträngt sig mycket för att göra sökfunktioner så att man lätt kan hitta något som passar.

Jag skulle dock gärna sett en närmare koppling mellan teori och experiment, en slags pedagogiskt uttänkt linje att följa från A till B till C och så vidare. Det gör att jag själv kommer att implementera det här mer och mer i min egen undervisning i både Kemi 1 och Kemi 2 (och naturligtvis lägga på nätet också).

Länk: school.chem.umu.se/