Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

OBS! Det här dokumentet håller fortfarande på att uppdateras.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Spektrofotometri

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad absorbans är.
     
 1. Jag kan förklara varför absorbansen är proportionell mot det färgade ämnets koncentration.
     
 1. Jag kan förklara vilka storheter som påverkar en lösnings absorbans.
     
 1. Jag kan förklara hur en spektrofotometer fungerar.
     
 1. Jag vet vad ett absorptionsspektrum visar.
     
 1. Jag vet hur man använder en kalibreringskurva för att bestämma koncentrationen på ett prov med känd absorbans.
     

NMR (NukleoMagnetisk Resonans)

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur NMR fungerar (i grova drag).
     
 1. Jag vet vad topparna i ett NMR-spektrum visar.
     
 1. Jag kan tolka enkla NMR-spektrum.
     

MS (Mass-Spektrometri)

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara hur en masspektrometer fungerar (i grova drag).
     
 1. Jag vet vad topparna i ett masspektrum visar.
     
 1. Jag kan tolka enkla masspektrum.