Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Läxförhör 2007-05-24 i Biokemi (katabolism) - Facit (A)

Artikelindex

Facit till Läxförhör A

Del I. Fyll i de ord som fattas i texten!

Vi ska nu sammanfatta de huvudsakliga katabola processerna i kroppen. I mag-/tarmkanalen bryts kolhydrater ner till monosackarider, fetter till fettsyror och proteiner till aminosyror. Dessa förs in i cellerna. I cellens cytoplasma oxideras glukosen till pyruvatjoner i en process som kallas glykolys. Samtidigt som glukosen oxideras, reduceras NAD+ till NADH + H+, och det bil­das också en liten mängd ATP.

Pyruvatjoner reagerar med HS-CoA (koenzym A), och bildar acetyl-CoA samti­digt som en molekyl CO2 avgår. Acetyl-CoA transporteras in i mitokondrien. Pyruvatjonerna kan också (hos människor) omvandlas till mjölksyra (laktat) om syrehalten är låg.

Fettsyror transporteras över mitokondriens membran, och oxideras stegvis till acetyl-CoA i en process som kallas β-oxidation.

I citronsyracykeln reagerar acetyl-CoA med oxalacetat (oxalättiksyra) och bildar citronsyra. Denna oxideras stegvis, varvid två molekyler CO2 avgår. I processen bildas både ATP samt FADH2 och NADH + H+. Av dessa transporterar t.ex. NADH + H+/FADH2 väte + elektroner till mitokondriens inre membran, där en process som kallas cellandningen/elektrontransportkedjan äger rum. Vid denna process transporteras en mängd vätejoner ut i mellanrummet mellan mitokondriens yttre och inre membran. I sista steget av processen reagerar 2e med 2H+ och O2 och bildar vatten.

Inne i mitokondrien är vätejon-koncentrationen lägre än precis utanför. Därför "vill" vätejonerna åter in i mitokondrien. De kan endast komma tillbaka in genom ett proteinkomplex som heter ATP-syntas. Detta proteinkom­plex utnyttjar den potentiella energin hos vätejonerna för att tillverka ATP ur ADP och Pi. Den mängd sådana molekyler som bildas är betydligt större i cellandningen än i glykolysen.

 

 

   

Också intressant: