Facit till Läxförhör B

Del I. Fyll i de ord som fattas i texten!

Vi ska nu sammanfatta de huvudsakliga katabola processerna i kroppen. Inne i mag-/tarmkanalen bryts fetter ner till fettsyror, kolhydrater till monosackarider, och proteiner till aminosyror. Dessa förs in i cellerna. Inne i cellens cytoplasma oxideras glukosen till pyruvatjoner i en process som kallas glykolysen. Samtidigt som gluko­sen oxideras, reduceras NAD+ till NADH + H+, och det bildas också en liten mängd ATP.

Pyruvatjoner reagerar med koenzym A och bildar acetyl-CoA samtidigt som en molekyl CO2 avgår. Den bildade molekylen transporteras in i mitokondrien. Pyruvatjonerna kan också (hos djur) omvandlas till mjölksyra (laktat) om syrehalten är låg.

Fettsyror transporteras över mitokondriens membran, och oxideras stegvis till acetyl-CoA i en process som kallas β-oxidation.

I citronsyracykeln reagerar acetyl-CoA med oxalacetat (oxalättiksyra) och bildar citronsyra. Denna oxideras stegvis, varvid två molekyler CO2 avgår. I processen bildas både ATP samt NADH + H+ och FADH2. Av dessa transporterar t.ex. NADH + H+/FADH2 väte + elektroner till mitokondriens inre membran, där en process som kallas cellandningen/elektrontransportkedjan äger rum. Vid denna process transporteras en mängd vätejoner ut i mellanrummet mellan mitokondriens yttre och inre membran. I processens sista steg reagerar 2e med 2H+ och O2 och bildar H2O.

Mellan mitokondriens bägge membran är vätejon-koncentrationen högre än innanför. Därför "vill" vätejonerna åter in i mitokondrien. De kan endast komma tillbaka in genom ett proteinkomplex som heter ATP-syntas. Detta proteinkom­plex utnyttjar den potentiella energin hos vätejonerna för att tillverka ATP ur ADP och Pi. Den mängd sådana molekyler som bildas är betydligt mindre i glykolysen än i cellandningen.