Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

a-b-g-kol-i-fettsyraDessa molekyler ska ni kunna rita strukturformeln på, och kunna använda i relevanta sammanhang:

Namn Strukturformel
α-, β- och γ-kol i fettsyra

α-, β- och γ-kol i fettsyra.

Acetylgrupp

Acetylgrupp

Citronsyra (eg. citrat)

Citrat.

Oxalättiksyra (eg. oxalacetat)

Oxalacetat.

Mjölksyra Mjölksyra (2-hydroxipropansyra).
Pyrodruvsyra (eg. pyruvat)

Pyruvat

De här molekylerna räcker det att du känner igen (kan koppla rätt struktur till rätt namn), och förstår hur de används/reagerar i olika processer i cellen:

Namn Strukturformel
Glukos

α-glukos.

β-glukos.

Glukos (linjär form).
cykliska former linjär form
Cellobios  Cellobios.
Maltos  Maltos.
Laktos  Laktos.
Galaktos  galaktos
Adenin adenin 
Guanin guanin
Cytosin cytosin
Tymin tymin
NAD+

NAD⁺

Både den oxiderade och den reducerade formen, även om bara den oxiderade visas här ovan.

Koenzym A och Acetyl-CoA Koenzym A
Fruktos-1,6-difosfat   fruktos 1,6 difosfat