Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2013-05-31 i Biokemi (katabolism) - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max:  21,0 (10/7/4)
Medel:    
E: 7,5
D: 11,0 varav 3,5 A- eller C-poäng
C: 14,0 varav 5,5 A- eller C-poäng
B: 16,0 varav 5,5 C-poäng och 2,0 A-poäng
A: 18,5 varav 6,0 C-poäng och 3,0 A-poäng

Del I. Ringa in de korrekta alternativen

 1. a, b, c

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. Glykolys
  2. Citronsyracykeln
  3. β-oxidation
 1. oxalacetat-Acetyl-CoA-Citronsyra
 2. CH3CH2OH + NAD+ → CH3CHO + NADH + H+
 3. ATP
  Ännu enklare representationer är fullt godtagbara; i princip räcker nästan
  (P)-(P)-(P)-<S>-[A]. 

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. E – Eleven konstaterar att det bildas mjölksyra vid syrebrist, och acetyl-CoA + CO2 vid hög syrehalt.

  C – Eleven förklarar också vad som händer med hjälp av reaktionsformler.

  A – Eleven konstaterar också att i jästceller kan pyruvaten först omvandlas till acetaldehyd (och CO2), som sedan reduceras till etanol.

 2. E – Eleven gör en godtagbar ansats till svar, t.ex. genom att redogöra för hur det bildas mjölksyra vid syrebrist.

  C – Elevens redogör på ett godtagbart sätt hur elektrontransportkedjan stannar av vid syrebrist.

  A – Eleven redogör fullt tillfredsställande för hur elektrontransportkedjan och ATP-syntesen stannar av vid syrebrist, och kopplar samman det till citronsyracykeln och bildning av mjölksyra (eller etanol hos jästceller).

| ▶

 

 

Också intressant: