Facit

Betygsgränser

Max:  27 (12/10/5)
Medel:  17,0 (10,2/4,6/2,1) – D
E: 9,0
D: 14,0 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 18,0 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 20,5 varav 7,5 C-poäng och 2,5 A-poäng
A: 24,0 varav 9,0 C-poäng och 5,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar


 1. Process Plats i kroppen/cellen
  1. β-oxidation
  2. Elektrontransportkedjan
  3. Citronsyracykeln
  4. Nedbrytning av stärkelse
  5. Nedbrytning av fetter
  6. Glykolys 
  ……… cellmembranet
  f cytoplasman
  a, c inuti mitokondrien
  d, e mag-/tarmkanalen
  ……… mellanrummet mellan mitokondriens inre och yttre membran
  b mitokondriens inre membran
  ……… mitokondriens yttre membran
 2. Anabola är uppbyggande medan katabola är nedbrytande. 
 3. Ser-Ala
 4. GMP

  Inget avdrag ges om eleven har antagit att det rör som deoxyguanosinmonofosfat istället.

  1. Det är ett oxidationsmedel (elektronacceptor/vätebärare/det reduceras)

  2. Deaminering

  3. Succinyl-CoA.

 5. Bedömning:

  C – Eleven visar hur en vattenmolekyl adderas över en dubbelbindning.

  A – Eleven visar helt korrekt hur en vattenmolekyl adderas till fettsyraderivatet kopplat till CoA.

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. b
 2. b, c, f
 3. b, c, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. E – Eleven konstaterar, att eftersom glukos är en reducerande sockerart (en aldohexos), så är det möjligt att det var glukos.

  C – Eleven konstaterar att följande reaktion sker, men med någon felaktighet (t.ex. felaktigt balanserad reaktionsformel):

  Glukos reducerar koppar(II)joner

  A – Som (C), men helt korrekt. Eleven behöver inte hänsyn ta till de asymmetriska centrumen i glukosmolekylen för att det ändå ska räknas som fullständigt korrekt. 

 2. Bedömning:

  E – Eleven gör en godtagbar beskrivning av hur elektroner transporteras i elektrontransportkedjan fram till och med komplex IV, där syrgas reduceras till vatten.

  C – Eleven kopplar också in bildandet av en protongradient och funktionen hos ATP-syntas

  A – Eleven konstaterar, att för att elektrotransportkedjan ska kunna funka, måste cytokrom C oxideras och lämna över elektroner till komplex IV. Om inte detta sker, kommer elektrontransporten att avstanna, ingen protongradient att bildas och inget ATP att bildas.

  Kommentar: Egentligen säger inte detta så mycket om funktionen hos cytokrom C, men å andra sidan är inte heller det något som vi har gått igenom på djupet i kursen.