Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

DNA-molekylens struktur

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad DNA-molekylen har för funktioner.
     
 1. Jag kan förklara hur en dubbelsträngad DNA-molekyl är uppbyggd.
     

DNA-replikation

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad det innebär att de två DNA-strängarna i en DNA-molekyl är komplementära till varandra.
     
 1. Jag vet vad ett DNA-polymeras är.
     
 1. Jag vet vad en pyrofosfatjon är.
     
 1. Jag kan beskriva hur DNA-replikationen går till med en schematisk bild.
     
 1. Jag kan beskriva hur DNA-replikationen går till med en kemisk reaktionsformel.
     

Transkription

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som bildas vid transkriptionen.
     
 1. Jag vet vad ett RNA-polymeras är.
     
 1. Jag kan beskriva vad som händer i en transkriptionsbubbla.
     
 1. Jag kan beskriva hur transkriptionen går till med en kemisk reaktionsformel.
     

Translation

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som bildas vid translationen.
     
 1. Jag vet vad mRNA har för funktion.
     
 1. Jag vet vad tRNA har för funktion.
     
 1. Jag vet vad rRNA har för funktion.
     
 1. Jag vet vad ett kodon är, och hur det hänger ihop med antikodon.
     
 1. Jag vet vad ribosomen har för uppgift.
     
 1. Jag vet vad start- och stoppkodon är.
     
 1. Jag kan använda mig av den genetiska koden.