Läxförhör A

Tid: 15 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, utdelat formelblad, samt miniräknare. Samtliga svar ska skrivas på det här pappret. Alla reaktionsformler skall vara balanserade, och alla svar skall vara med giltig enhet. I strukturformler är det tillåtet att använda ett förkortat skrivsätt om inget annat anges.

Del I. Till dessa uppgifter krävs endast svar, inga motiveringar.

 1. Skriv strukturformeln för den dipeptiden Gly-Ser. Sätt ut alla bindningar och atomer (även väteatomer). (2p)
 2. Strukturformeln för β-D-glukos visas nedan. Vilken är strukturformeln för α-D-glukos? (1p)

  β-D-glukos

 3. Skriv strukturformeln för det fett som bildas när man låter glycerol reagera med hexansyra! (2p)
 4. Är en fettmolekyl
  1. hydrofil?
  2. hydrofob?
  3. bådadera?
  4. ingetdera?

  Endast ett alternativ är korrekt. (1p)