Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Läxförhör 2007-05-04 i Biokemi (biomolekyer) - Läxförhör B

Artikelindex

Läxförhör B

Tid: 15 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, utdelat formelblad, samt miniräknare. Samtliga svar ska skrivas på det här pappret. Alla reaktionsformler skall vara balanserade, och alla svar skall vara med giltig enhet. I strukturformler är det tillåtet att använda ett förkortat skrivsätt om inget annat anges.

Del I. Till dessa uppgifter krävs endast svar, inga motiveringar.

 1. Skriv strukturformeln för den dipeptiden Val-Ala. Sätt ut alla bindningar och atomer (även väteatomer). (2p)
 2. Strukturformeln för β-D-glukos visas nedan. Vilken är strukturformeln för α-D-glukos? (1p)

  β-D-glukos

 3. Är en fettmolekyl
  1. hydrofil?
  2. hydrofob?
  3. bådadera?
  4. ingetdera?

  Endast ett alternativ är korrekt. (1p)

 4. Skriv strukturformeln för det fett som bildas när man låter glycerol reagera med heptansyra! (2p)

 

 

Också intressant: