Facit till Läxförhör B

Betygsgränser

Max: 6,0
Medel:  
G: 3,0
VG: 4,5

Del I. Till dessa uppgifter krävs endast svar, inga motiveringar.

  1. Val-Ala

    Korrekt peptidbindning - 1p; korrekta aminosyror - 1p.

  2. α-D-glukos
  3. b
  4. Glyceryltriheptanoat

    Korrekta esterbindningar – 1p; resten rätt – 1p.