Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2014-05-16 i Biomolekyler och Biokemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max:  27 (12/10/5)
Medel:  17,0 (10,2/4,6/2,1) – D
E: 9,0
D: 14,0 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 18,0 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 20,5 varav 7,5 C-poäng och 2,5 A-poäng
A: 24,0 varav 9,0 C-poäng och 5,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar


 1. Process Plats i kroppen/cellen
  1. β-oxidation
  2. Elektrontransportkedjan
  3. Citronsyracykeln
  4. Nedbrytning av stärkelse
  5. Nedbrytning av fetter
  6. Glykolys 
  ……… cellmembranet
  f cytoplasman
  a, c inuti mitokondrien
  d, e mag-/tarmkanalen
  ……… mellanrummet mellan mitokondriens inre och yttre membran
  b mitokondriens inre membran
  ……… mitokondriens yttre membran
 2. Anabola är uppbyggande medan katabola är nedbrytande. 
 3. Ser Ala
 4. GMP

  Inget avdrag ges om eleven har antagit att det rör som deoxyguanosinmonofosfat istället.

  1. Det är ett oxidationsmedel (elektronacceptor/vätebärare/det reduceras)

  2. Deaminering

  3. Succinyl-CoA

 5. Bedömning:

  C – Eleven visar hur en vattenmolekyl adderas över en dubbelbindning.

  A – Eleven visar helt korrekt hur en vattenmolekyl adderas till fettsyraderivatet kopplat till CoA.

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. b
 2. b, c, f
 3. b, c, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. E – Eleven konstaterar, att eftersom glukos är en reducerande sockerart (en aldohexos), så är det möjligt att det var glukos.

  C – Eleven konstaterar att följande reaktion sker, men med någon felaktighet (t.ex. felaktigt balanserad reaktionsformel):

  Glukos reducerar koppar(II)joner

  A – Som (C), men helt korrekt. Eleven behöver inte hänsyn ta till de asymmetriska centrumen i glukosmolekylen för att det ändå ska räknas som fullständigt korrekt. 

 2. Bedömning:

  E – Eleven gör en godtagbar beskrivning av hur elektroner transporteras i elektrontransportkedjan fram till och med komplex IV, där syrgas reduceras till vatten.

  C – Eleven kopplar också in bildandet av en protongradient och funktionen hos ATP-syntas

  A – Eleven konstaterar, att för att elektrotransportkedjan ska kunna funka, måste cytokrom C oxideras och lämna över elektroner till komplex IV. Om inte detta sker, kommer elektrontransporten att avstanna, ingen protongradient att bildas och inget ATP att bildas.

  Kommentar: Egentligen säger inte detta så mycket om funktionen hos cytokrom C, men å andra sidan är inte heller det något som vi har gått igenom på djupet i kursen. 

| ▶

 

   

Också intressant: