Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2015-04-23 i Biomolekyler och Grundläggande biokemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max:  14,0 (6/5/3)
Medel: 10,2 (5,0/3,6/1,6)
E: 4,5
D: 7,0 varav 2,5 A- eller C-poäng
C: 9,0 varav 4,0 A- eller C-poäng
B: 10,5 varav 4,0 C-poäng och 1,5 A-poäng
A: 12,5 varav 4,5 C-poäng och 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. β-glukos
 2. Både nukleotiden och nukleosiden har en sockerrest (ribos) och en kvävebas. Nukleotiden har också 1-3 fosfatgrupper, vilket inte nukleosiden har.

Del II. Ringa in de korrekta alternativen

 1. c
 2. b, c, d

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. E – Eleven konstaterar att det är en fosfolipid

  C – Eleven redogör för fosfolipidens hydrofila huvud och hydrofoba svansar.

  A – Eleven kopplar samman fosfolipidens kemiska egenskaper med hur det går till när biologiska membran bildas. 

 2. C – Eleven redogör utförligt för varför asparaginsyran är negativt laddad vid det angivna pH-värdet

  A – Eleven drar slutsatsen att eftersom asparaginsyran är negativt laddad, måste den vandra mot den positiva polen.

| ▶

 

   

Också intressant: