Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Fetter och andra lipider

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet hur ett fett är uppbyggt.
     
 1. Jag vet vad som bildas vid förtvålning (alkalisk esterhydrolys).
     
 1. Jag vet hur tvål fungerar.
     
 1. Jag vet hur en fosfolipid är uppbyggd.
     
 1. Jag vet hur det går till när fosfolipider bildar miceller, liposomer och cellmembran.
     
 1. Jag vet hur en steroid är uppbyggd
     
 1. Jag kan ge exempel på några steroider och deras biologiska funktioner.
     

Socker i olika former

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan skriva reaktionsformeln för fotosyntesen.
     
 1. Jag kan skriva summaformeln för glukos.
     
 1. Jag kan skriva strukturformlerna för glukos i linjär och cirkulär form.
     
 1. Jag vet vad mono-, di-, oligo- och polysackarider är.
     
 1. Med hjälp av strukturformeln kan jag avgöra om en monosackarid är en hexos eller en pentos.
     
 1. Med hjälp av strukturformeln kan jag avgöra om en monosackarid är en aldos eller en ketos.
     
 1. Jag kan namnge några viktiga monosackarider.
     
 1. Jag kan namnge några viktiga disackarider.
     
 1. Jag kan skriva strukturformeln för några viktiga disackarider.
     
 1. Jag vet vad som händer vid laktoshydrolys.
     
 1. Jag kan ge exempel på några viktiga polysackarider, och förklara deras biologiska funktioner.
     
 1. Jag kan förklara hur några viktiga polysackarider är uppbyggda.
     
 1. Jag kan förklara varför en del sockerarter är reducerande, medan andra inte är det.
     

Aminosyror

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan skriva den generella strukturformeln för en aminosyra.
     
 1. Jag kan skriva strukturformler för zwitterjonformerna (amfojonformerna) av olika aminosyror.
     
 1. Jag vet vad en aminosyras Ip (isoelektriska punkt) är.
     
 1. Jag kan, med hjälp av en aminosyras Ip, skriva strukturformeln för den aminosyran i en lösning vid ett visst pH.
     

Nukleotider

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan skriva strukturformeln för ribos i cirkulär form.
     
 1. Jag vet hur puriner och pyrimidiner är uppbyggda.
     
 1. Jag vet hur en nukleosid är uppbyggd.
     
 1. Jag vet hur en nukleotid skiljer sig från en nukleosid.
     
 1. Jag vet hur en deoxinukleotid skiljer sig från en nukleotid.
     
 1. Jag vet hur en fosfodiesterbindning ser ut.
     
 1. Jag kan, med hjälp av strukturformlerna för ribos och kvävebaserna, rita strukturformler för dinukleotider.