Betygsgränser

Max: 19 (9/7/3)
Medel: 13,7 (7,3/4,8/1,6) – C

E: 7,0
D: 10,5 varav 3,5 A- eller C-poäng
C: 13,0 varav 5,5 A- eller C-poäng
B: 14,5 varav 1,0 A-poäng
A: 17,0 varav 2,0 A-poäng

Facit

  1. \(K = \frac {[\mathrm{SO_2}]^2[\mathrm{O_2}]}{[\mathrm{SO_3}]^2}\)
  2. M
  1.  \(K_\mathrm{a} = 10^{-\mathrm{p}K_\mathrm{a}}\mathrm{M} = 10^{-2,87}\mathrm{M} = 0,00134896\mathrm{M} \approx 0,0013\mathrm{M}\)
  2. Kloracetatjon/CH2ClCOO
  3. pKb= pKw – pKa = 14,00 – 2,87 = 11,13
 1. d
 2. Lösning: Eftersom , och jämviktskonstanten , måste [B] vara större än [A]. Enda diagrammet där [B] > [A] är diagram e.
 3. a
 4. c, d
 5. I natriumvätesulfatlösningen ställer följande jämvikt in sig:

  HSO\({\sf _4^-}\) (aq) ⇌ H+(aq) + SO\({\sf _4^{2-}}\)(aq)

  När man tillsätter natriumsulfaten löser den upp sig på det här sättet:

  Na2SO4(s) → 2Na+(aq) + SO\({\sf _4^{2-}}\)(aq)

  Det betyder att koncentrationen sulfatjoner, [], stiger. Enligt Le Chateliers princip förskjuts då jämvikten för att motverka ökningen av [], det vill säga den går åt vänster:

  HSO\({\sf _4^-}\) (aq) ← H+(aq) + SO\({\sf _4^{2-}}\)(aq)

  Då sjunker [H+], och lösningens pH ökar.

  Bedömning
  E – Eleven gör en ansats till att förklara, till exempel genom att skriva formeln för jämvikten.
  C – Eleven svarar att reaktionen går åt vänster genom att utgå ifrån förändringen av [SO\({\sf _4^{2-}}\)] för att förklara vad som händer.
  A – Eleven svarar att pH ökar genom att utgå ifrån förändringen av [SO\({\sf _4^{2-}}\)] för att förklara vad som händer.

  Bedömning, språk och kommunikation
  E – Eleven kommunicerar sitt svar på ett godtagbart sätt.
  C – Eleven stöttar sin förklaring med någon korrekt reaktionsformel.
  A – Eleven stöttar sin förklaring med två eller fler korrekta reaktionsformler.

 6. Lösning
  \(\mathrm{pOH} = 14,00 - \mathrm{pH} = 14,00-9,89 = 4,11\)
  \(\mathrm{[OH^-]} = 10^{-\mathrm{pOH}} = 10^{-4,11}\mathrm{M}\)
     [B]  [HB+]  [OH]  
   f.r.  \[0,0025\]  \[0\] \[0\]   M
   ∆  \[-10^{-4,11}\]  \[+10^{-4,11}\]  \[+10^{-4,11}\]  M
   v.j.  \[0,0025 - 10^{-4,11}\]  \[10^{-4,11}\]  \[10^{-4,11}\]  M

  \[\begin{aligned} K_\mathrm{b} &= \frac {[\mathrm{HB^+}][\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{B}]} = \frac {(10^{-4,11}\mathrm{M})^2}{(0,0025-10^{-4,11})\mathrm{M}}  = \hspace{100cm} \\ &= 2,48747413 \cdot 10^{-6}\mathrm{M} \approx 2,5 \cdot 10^{-6}\mathrm{M}\end{aligned}\]

  Bedömning
  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att beräkna [OH] eller ställa upp uttrycket för baskonstanten.
  C – Eleven beräknar koncentrationerna vid jämvikt korrekt.
  A – Eleven beräknar Kb korrekt.

  Bedömning (språk och kommunikation)
  E – Eleven redovisar sina beräkningar översiktligt.
  C – Eleven redovisar sina beräkningar med utgångspunkt i en av punkterna nedan.
  · Storhet, mätetal och enhet är med i alla stegen av beräkningarna.
  · Tabell för att ange hur koncentrationerna förändras när jämvikten ställer in sig.
  A – Eleven redovisar sina beräkningar med utgångspunkt i båda två av punkterna ovan.