Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Fråga

För jämvikten H2(g) + CO2(g) ⇌ H2O(g) + CO(g) är jämviktskonstanten 4,40 vid 2000 K. Man blandar 1,00 mol av vardera vätgas, koldioxid, vatten och komonoxid i ett reaktionskärl med volymen 3,00 dm3. Blandningen upphettas till 2000 K och jämvikt får ställa in sig. Hur stor substansmängd av de olika ämnena kommer att finnas i jämviktsblandningen?