Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2018-03-21 i Kemisk jämvikt - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 16,0 (5/7/4)
Medel: 13,7 (4,7/6,1/2,9) – B
E: 4,0  
D: 7,5 varav 3,5 C- eller A-poäng
C: 9,5 varav 5,5 C- eller A-poäng
B: 11,5 varav 2,0 A-poäng
A: 14,0 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. \[K = \frac {[\text{NO}]^2}{[\text{N}_2][\text{O}_2]} \hspace{100cm}\]
 2. Den blir enhetslös
 3. \[K = 0,774 \hspace{100cm}\]

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. b
 2. a, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. Eftersom kolmonoxid binder hårdare till hemoglobin än vad syre gör, betyder det att jämvikten måste vara förskjuten åt höger. Det betyder att [HbCO][O2] > [CO][HbO2], och därmed att även \(K = \frac {[\text{HbCO}][\text{O}_2]}{[\text{CO}][\text{HbO}_2]} > 1\)
  2. Då kommer [O2] att öka. Enligt Le Chateliers princip kommer då jämvikten att förskjutas för att motverka ökningen av [O2]. Därmed kommer jämvikten CO + HbO2 ⇌ HbCO + O2 att förskjutas åt vänster.

   Bedömning

   C – Eleven ger en förklaring som har sin utgångspunkt i att [O2] minskar efter tillsatsen av O2.

 1. Lösning
  \[K = \frac {[\text{Fe}^{3+}][\text{SCN}^-]}{[\text{FeSCN}^{2+}]} \hspace{100cm}\]
    [FeSCN2+] [Fe3+]  [SCN]  
  Före reakt.  1,00 · 10–4 0 0 M
   förändr. – 9,862 · 10–5 + 9,862 · 10–5 + 9,862 · 10–5 M
   Vid jämv. 1,38 · 10–6 9,862 · 10–5 9,862 · 10–5 M

  \[K = \frac {9,862 \cdot 10^{-5}\text{M} \cdot 9,862 \cdot 10^{-5}\text{M}}{1,38 \cdot 10^{-6}\text{M}} = 0,00704776\text{M} \approx 0,00705\text{M} \hspace{100cm}\]

  Bedömning
  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att ställa upp ett korrekt uttryck för jämviktskonstanten.
  C – Eleven beräknar åtminstone en av jämviktskoncentrationerna för [Fe3+] eller [SCN] korrekt, eller förändringen i koncentration för [FeSCN2+].
  A – Eleven beräknar värdet på \(K\) helt korrekt.

  Språklig bedömning

  För A krävs
  • En tydlig uppställning av jämviktsekvationen
  • En tydlig uppställning som visar förändringen av koncentrationer
  • Enhet i varje steg i beräkningen
  1. \[Q = \frac {[\text{Br}_2][\text{Cl}_2]}{[\text{BrCl}]^2} = \frac {0,15\text{M} \cdot 0,15\text{M}}{0,30\text{M}^2}=0,25<0,46=K \hspace{100cm}\]
  2. Lösning
     [BrCl] [Br2] [Cl2]  
   Före reakt. \[0,30\] \[0,15\] \[0,15\] M
   förändr. \[-2x\] \[+x\] \[+x\] M
   vid jämv. \[0,30-2x\] \[0,15+x\] \[0,15+x\] M

   \[K = \frac {[\text{Br}_2][\text{Cl}_2]}{[\text{BrCl}]^2} \hspace{100cm}\]

   \[0,46 = \frac {(0,15 + x)(0,15 + x)}{(0,30-2x)^2} = \frac {(0,15+x)^2}{(0,30-2x)^2} \hspace{100cm}\]

   \[\sqrt{0,46} = \frac {0,15+x}{0,30-2x} \hspace{100cm}\]

   \[(0,30-2x)\sqrt{0,46} = 0,15 + x \hspace{100cm}\]

   \[0,30 \cdot \sqrt{0,46} - 2x\sqrt{0,46} = 0,15 + x \hspace{100cm}\]

   \[0,30 \cdot \sqrt{0,46} - 0,15 = 2x\sqrt{0,46} + x \hspace{100cm}\]

   \[0,30 \cdot \sqrt{0,46} - 0,15 = x\left( 2\sqrt{0,46} + 1\right) \hspace{100cm}\]

   \[x = \frac {0,30 \cdot \sqrt{0,46} - 0,15}{2\sqrt{0,46} + 1} = 0,02269072 \hspace{100cm}\]

   [Cl2] = (0,15 + 0,02269072)M = 0,17269072M ≈ 0,17M

| ▶

 

   

Också intressant: