Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal och miniräknare. OBS! Formelsamling är inte tillåten på detta prov. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Strukturformler ska innehålla samtliga atomer, även väteatomer. Glöm inte enhet. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\[M = \frac {m}{n} \hspace{100cm}\]

\(M\) är molmassan i g/mol

\(m\) är massan i g

\(n\) är substansmängden i mol

Koncentration

\[c = \frac{n}{V} \hspace{100cm}\]

\(c\) är koncentrationen i mol/dm3 eller M

\(n\) är substansmängden i mol

\(V\) är volymen i dm3 eller l

Avogadros konstant

\[N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol} \hspace{100cm}\]

Den elektrokemiska spänningsserien

Den elektrokemiska spänningsserien.

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande delreaktioner är oxidationer? (3p)
  1. Na → Na+ + e
  2. I2 + 2e → 2I
  3. Ag+ + e → Ag
  4. H + e → H-
  5. H → H+ + e
  6. Fe2+ → Fe3+ + e
 2. Nedanstående metaller placeras i vattenlösningar av blynitrat. Ringa in de tre av metallerna som ger utfällning av metalliskt bly. (3p)
  1. Al
  2. Ca
  3. Cu
  4. Pt
  5. silver
  6. tenn
 3. Vilka tre av följande ämnen är arener? (3p)
  1. Naftalen.
  2. 1,4-cyklohexadien.
  3. 1,3-diklor-5-(4-klorcyklohexyl)cyklohexan.
  4. Tymin.
  5. Fenol
  6. Bensen
 4. Vatten kan adderas över en dubbelbindning på samma sätt som en halogen. Vilket av följande ämnen bildas om man adderar vatten till cyklohexen? (1p)
  1. Fenol
  2. 1,2-cyklohexandiol
  3. Cyklhexanol
  4. Cyklohexanon
  5. 1,4-cyklohexandiol
  6. 1-cyklohexenol

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

Fullständiga uträkningar behöver inte redovisas, men skriv svaren på ett annat papper.

 1. Lägg till elektroner på rätt sida i följande delreaktion: (1p)

  Be → Be2+

 2. Balansera följande obalanserade formler: (2p)
  1. Na + Br2 → NaBr
  2. Al + Cl2 → AlCl3
 3. Skriv strukturformel och rationellt namn för den allra enklaste alkoholen som finns! (2p)
 4. Ättiksyran är, som du vet, en syra.
  1. Skriv reaktionsformel med strukturformler för ättiksyrans protolys i vatten. (2p)
  2. Vad heter den jon som bildas när ättiksyran protolyseras? Du kan skriva antingen rationellt namn eller trivialnamn. (1p)
 5. Det finns två isomerer med summaformel C3H7Br. Skriv strukturformel och rationellt namn för båda! (4p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar/fullständig lösning. Glöm inte enhet!

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Koppar och järn har olika reducerande förmåga.
  1. Vilket av de båda ämnena har störst reducerande förmåga? (1p)
  2. Redgör för ett experiment som visar vilket av de båda ämnena som har störst reducerande förmåga. Av din redogörelse måste framgå vilket resultat man kan förvänta sig av ditt experiment. (4p)
 2. Crêpes suzette är en efterrätt, där man flamberar pannkakor indränkta i Grand Marnier-likör. Att man flamberar dem, betyder att man häller varm likör över dem, som man sedan sätter fyr på. Hur stor massa koldioxid bildas maximalt om jag sätter fyr på 40 g likör när jag gör flamberingen? Likörens etanolkoncentration är 38%. (5p)