Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Betygsgränser

Max: 28
Medel: 18,66
G: 9,0
VG: 16,5
MVG: 21,5

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. a, b, f
 2. a, e, f
 3. a
 4. a

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

Fullständiga uträkningar behöver inte redovisas.

  1. Myrsyrans protolys
   Rätt strukturformel på myrsyran - 1p; rätt protolysreaktion - 1p.
   Ej skrivit strukturformel, utan "HCOOH" ... -1p
  2. metanoatjon/formiatjon
  1. I bägare nummer 2, med zinkkloridlösning och aluminiumbleck.
  2. Ox. Al(s) → Al3+ + 3e
   Red. Zn2+ + 2e → Zn(s)
   Redox.2Al(s) + 3Zn2+ → 2Al3+ + 3Zn(s)
 1. 1-klorbutan.2-klorbutan.1-klor-2-metylpropan.2-klor-2-metylpropan.
  Ej bokstavsordning på de två sista ämnena ........... endast -0,5p om eleven är konsekvent

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar/fullständig lösning. Glöm inte enhet!

 1. Tenn och zink har olika reducerande förmåga.
  1. Zink
  2. Zink i en tenn-nitratlösning (1p), tenn i en zinknitratlösning (1p). Zinken lyckas reducera tennjonerna till metalliskt tenn (1p), men tennet lyckas inte reducera zinkjonerna till metalliskt zink (1p).
 2. 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

  \[\begin{align}n_{\text{C}_2\text{H}_6} &= \frac {m_{\text{C}_2\text{H}_6}}{M_{\text{C}_2\text{H}_6}} = \frac {4,25\text{g}}{(12,0 \cdot 2 + 1,008 \cdot 6)\text{g/mol}} = \hspace{100cm} \\ &= 0,14144036\text{mol}\end{align}\]

  \[n_{\text{CO}_2} = 2m_{\text{C}_2\text{H}_6} = 2 \cdot 0,14144036\text{mol} = 0,2828807\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}m_{\text{CO}_2} &= n_{\text{CO}_2} \cdot M_{\text{CO}_2} = \hspace{100cm} \\ &= 0,2828807\text{mol} \cdot (12,0 + 16,0 \cdot 2)\text{g/mol} = \\ &= 12,44675\text{g} \approx 12,4\text{g}\end{align}\]

  Rätt reaktionsformel – 1p; rätt substansmängd etan – 1p; rätt substansmängd CO2 – 1p; rätt massa CO2 – 1p.

  Skrivit felaktig reaktionsformel, så att förhållandet C2H5OH:CO2 är 1:1 ytterligare -1p