Facit

Betygsgränser

Max:  26,0 (13/10/3)
Medel:  12,88 (8,52/3,85/,50)
E: 9,0
D: 14,5 varav 5,5 A- eller C-poäng
C: 19,0 varav 8,5 A- eller C-poäng
B: 20,5 varav 8,5 C-poäng och 1,5 A-poäng
A: 23,0 varav 9,5 C-poäng och 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. myrsyra
  2. etanal
  3. glykol
  4. fenol
  1. Metylpropyleter
  2. 2-metyl-2-propanol
  3. Hexansyra
  4. 3,4-dimetyl-2-pentanol
  5. 1,3-dimetylcyklohexen
  1. 2-metylpropen-hcl-2-klor-2-metylpropan
  2. 1-klor-2-metylpropan

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. a, b, e
 2. b, c, d
 3. a, c, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. E – Eleven spekulerar i att det vid nedbrytningen av metanol bildas någon produkt som gör att blodets pH sjunker.

  C – Eleven identifierar att det bildas myrsyra vid oxidation av metanol.

  A – Eleven visar med strukturformler och reaktionsformler hur det bildas myrsyra när metanol oxideras i levern, och kopplar samman detta med acidos.

 2. C – Eleven konstaterar att fiskar lever i en kall miljö, och omättade fetter har lägre smältpunkt än mättade; eller eleven gör en godtagbar ansats till att förklara varför omättade fetter har lägre smältpunkt än mättade.

  C – Eleven konstaterar att fiskar lever i en kall miljö, och omättade fetter har lägre smältpunkt än mättade; och eleven gör en godtagbar ansats till att förklara varför omättade fetter har lägre smältpunkt än mättade.

  A – Eleven förklarar också med ord och strukturformler varför omättade fetter har lägre smältpunkt än mättade, samt vad det skulle få för konsekvenser för fisken om den innehöll stor andel mättade fetter.