Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2015-01-29 i Organisk kemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max:  26,0 (17/6/3)
Medel:  19,29 (13,38/4,06/1,85)
E: 12,0
D: 16,0 varav 3,0 A- eller C-poäng
C: 19,5 varav 4,5 A- eller C-poäng
B: 21,0 varav 4,5 C-poäng och 1,5 A-poäng
A: 23,5 varav 5,5 C-poäng och 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. Fenol
  2. Acetylen
  3. Metan (Det bildas även metantiol i viss mängd i sumpmarker. Den som angett endast metantiol får därför 0,5p.Metylamin bildas vid förruttnelse. Det kan vara substrat i metanogenes, men inte vanligtvis i sumpmarker.)
  4. Acetylen
  5. Fenol (Även metantiol är faktiskt svagt surt, men jag är osäker på om vikarien tog upp det med er. Därför är det OK om man inte tagit med detta.)
  1. Heptan
  2. 1,2-etandiol/glykol
  3. metanal/formaldehyd
  4. 2-etyl-1-penten
  1. aceton
  2. glycerol
  3. etylmetyleter
  4. propanal

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. a, b, e
 2. a, b, d

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. E – Eleven spekulerar i att det vid nedbrytningen av metanol bildas någon produkt som gör att blodets pH sjunker.
  C – Eleven identifierar att det bildas myrsyra vid oxidation av metanol.
  A – Eleven visar med strukturformler och reaktionsformler hur det bildas myrsyra när metanol oxideras i levern, och kopplar samman detta med acidos.
 2. CH3NH3+ ⇌ CH3NH2 + H+
  \(K_{\text{a, CH}_3\text{NH}_3^+} = \frac {[\text{CH}_3\text{NH}_2][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}\)

    CH3NH3+ CH3NH2 H+  
  F.r. 0,100 0 0 M
  Δ x + x + x M
  v.j. 0,100 – x x x M

  \(2,7\cdot 10^{-11} = \frac {x\cdot x}{0,100-x} \approx \frac {x\cdot x}{0,100}\)
  \(x^2 = 2,7 \cdot 010^{-11} \text{M}\cdot 0,100\text{M} = 2,7\cdot 10^{-12} \text{M}^2\)
  \(x = \sqrt{2,7\cdot 10^{-12} \text{M}^2} = 1,643167673 \cdot 10^{-6}\text{M}\)

  1,643167673·10-6M << 0,100, så det går bra att försumma x bredvid 0,100.
  [H+] = x = 1,643167673·10-6M ⇒
  pH = –log[H+] = –log(1,643167673·10-6) = 5,7843181 ≈ 5,78

  E – Eleven gör en godtagbar ansats att lösa frågan, t.ex. genom att skriva reaktionsformeln och teckna syrakonstanten för reaktionen.
  C – Eleven beräknar x korrekt, och gör en godtagbar ansats att bestämma vätejonkoncentrationen.
  A – Eleven beräknar lösningens pH fullständigt korrekt.
  Ej visat att det går att försumma x bredvid 0,100: –0,5p

| ▶

 

   

Också intressant: