Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2021-09-09: Organisk kemi + lite syror och baser - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 22 (9/9/4)
Medel: 16,8 (8,1/6,4/2,3) – B
E:   7,0
D: 11,5 varav 4,5 A- eller C-poäng
C: 14,5 varav 7,0 A- eller C-poäng
B: 16,5 varav 2,0 A-poäng
A: 19,5 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. HCO\({\sf _3^-}\) + H2O ⇌ CO\({\sf _3^{2-}}\) + H3O+ alt. HCO\({\sf _3^-}\) ⇌ CO\({\sf _3^{2-}}\) + H+
  1. pentan
  2. pentan
  3. 1-propanol
  4. cis-2-buten
  1. 3-etylpentan
  2. Meta-xylen (1,3-dimetylbensen)
  3. 4-bromfenol (para-bromfenol)
 2. Därför att då skulle kolatom nr. 2 i molekylen få fem bindningar, vilket inte är möjligt. Se bilden nedan.
  2-metylpropyn
  1. 2 metyl 12 butandiol
   eller
   3 metyl 13 butandiol
   Bedömning
   E – Eleven skriver strukturformeln för någon tvåvärd alkohol.
   C – Eleven skriver en korrekt strukturformel för någon av alkoholerna
  2. Bedömning
   E – Eleven skriver ett felaktigt namn, men som leder till rätt struktur.
   C – Eleven skriver ett fullständigt korrekt namn.
   Kommentar: Elev som skrivit en felaktig strukturformel som kraftigt förenklar svaret i b) kan maximalt erhålla betyget E på frågan.
 3. 2 butyliumjon

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. fran butan till 1 butanol
  Bedömning
  C – Eleven kopplar samman någon substitution med butan, klorbutan eller butanol på ett tillfredsställande sätt.
  A – Eleven namnger och visar både radikalsubstitution och SN2-reaktion på ett gott sätt.
 2. Lösning
  CH3NH\({\sf _3^+}\) ⇌ H+ + CH3NH2
    [CH3NH\({\sf _3^+}\)]  [H+] [CH3NH2]   
  f.r. \[0,025\] \[0\] \[0\] M
  \[-x\] \[+x\] \[+x\] M
  v.j. \[0,025-x\] \[x\] \[x\] M

  \[K_\mathrm{a} = \frac {[\mathrm{H^+}][\mathrm{CH_3NH_2}]}{[\mathrm{CH_3NH_3^+}]} \hspace{100cm}\]
  \[10^{-10,64} = \frac {x \cdot x}{0,025-x} \approx \frac {x^2}{0,025} \hspace{100cm}\]
  \[x = 7,56767 \cdot 10^{-7}\mathrm{M} = [\mathrm{H^+}] \hspace{100cm}\]
  Eftersom \(x \ll 0,025\) går det bra att försumma \(x\) bredvid \(0,025\).
  \[\mathrm{pH} = -\lg[\mathrm{H^+}] = -\lg(7,56767 \cdot 10^{-7}) = 6,1210367 \approx 6,12 \hspace{100cm}\]
  Bedömning
  E – Eleven gör en godtagbar ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att bestämma någon jämviktskoncentration rätt eller genom att teckna uttrycket för \(K_\mathrm{a}\).
  C – Eleven bestämmer samtliga jämviktskoncentrationer korrekt.
  A – Eleven beräknar lösningens pH korrekt.

  Bedömning (språk och kommunikation)
  E – Eleven redovisar sina beräkningar översiktligt.
  C – Eleven redovisar sina beräkningar med utgångspunkt i en av punkterna nedan.
  • Korrekt reaktionsformel
  • Storhet, mätetal och enhet är med i alla stegen av beräkningarna.
  A – Eleven redovisar sina beräkningar med utgångspunkt i båda två av punkterna ovan. Eleven ska också visa att det är OK att försumma \(x\) bredvid \(0,025\) alt. beräkna \(x\) med \(pq\)-formeln.
| ▶

 

   

Också intressant: