Dessa molekyler ska ni lära och kunna trivialnamn och strukturformel på i kursen i Kemi 2:

Rationellt namn Trivialnamn Strukturformel
metanol träsprit

Metanol.

metanal formaldehyd

Metanal (formaldehyd)

metansyra myrsyra

Myrsyra.

metanoatjon formiatjon

Metanoatjon (formiatjon).

etanol alkohol, sprit

Etanol

etanal acetaldehyd

Etanal

etansyra ättiksyra

Ättiksyra (etansyra)

etanoatjon acetatjon

Etanoatjon (acetatjon).

1,2-etandiol glykol

Glykol (1,2-etandiol)

1,2-etandisyra oxalsyra

oxalsyra

1,2,3-propantriol glycerol

Glycerol

2-propanon aceton

Propanon (aceton).

hydroxibensen fenol

fenol

metylbensen toluen

Toluen.

xylen   Orto-, meta- och paraxylen.
fenylamin anilin

Anilin.

(bensenkarboxylsyra) bensoesyra Bensoesyra