Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Dessa molekyler ska ni lära och kunna trivialnamn och strukturformel på i kursen i Kemi 2:

Rationellt namn Trivialnamn Strukturformel
metanol träsprit Metanol.
metanal formaldehyd Metanal (formaldehyd)
metansyra myrsyra Myrsyra.
metanoatjon formiatjon Metanoatjon (formiatjon).
etanol alkohol, sprit Etanol
etanal acetaldehyd Etanal
etansyra ättiksyra Ättiksyra (etansyra)
etanoatjon acetatjon Etanoatjon (acetatjon).
1,2-etandiol glykol Glykol (1,2-etandiol)
1,2-etandisyra oxalsyra oxalsyra
1,2,3-propantriol glycerol Glycerol
2-propanon aceton Propanon (aceton).
hydroxibensen fenol fenol
metylbensen toluen Toluen.
xylen   Orto-, meta- och paraxylen.
fenylamin anilin Anilin.
(bensenkarboxylsyra) bensoesyra Bensoesyra