Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Oxidation av alkoholer

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som bildas om metanol eller etanol oxideras försiktigt.
     
 1. Jag kan trivialnamnen på metanal och etanal.
     
 1. Jag vet vad som metanal eller etanal oxideras försiktigt.
     
 1. Jag kan trivialnamnen på metansyra och etansyra.
     
 1. Jag vet vilken typ av ämne som bildas om en primär alkohol oxideras försiktigt.
     
 1. Jag vet vilken typ av ämne som bildas om en aldehyd oxideras försiktigt.
     
 1. Jag vet vilken typ av ämne som bildas om en sekundär alkohol oxideras försiktigt.
     
 1. Jag vet vad som händer om man försöker oxidera en tertiär alkohol.
     

Aldehyder och ketoner

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en aldehyd.
     
 1. Jag kan namnge aldehyder.
     
 1. Jag kan rita strukturformeln för en aldehyd om jag vet vad namnet är.
     
 1. Jag vet vad som händer när man undersöker en aldehyd med Trommers prov.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en keton.
     
 1. Jag kan namnge ketoner.
     
 1. Jag kan rita strukturformeln för en keton om jag vet vad namnet är.
     
 1. Jag vet vad det är för skillnad på en ketogrupp och en karbonylgrupp.
     

Tioler och disulfider

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en tiol.
     
 1. Jag vet varför man blandar i metantiol i gasoltuber.
     
 1. Jag kan förklara hur en disulfidbrygga ser ut.
     

Etrar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en eter.
     
 1. Jag kan beskriva hur etrar kan tillverkas genom kondensationsreaktioner.
     
 1. Jag kan namnge etrar.
     
 1. Jag kan rita strukturformeln för en eter om jag vet vad namnet är.
     
 1. Jag kan rita strukturformeln för en eter om jag vet vilka två alkoholer den har bildats ur.
     

Aminer

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en amin.
     
 1. Jag kan förklara varför vattenlösningar av aminer får basisk reaktion.
     
 1. Jag kan namnge aminer
     
 1. Jag kan rita strukturformeln för en amin om jag vet vad namnet är.
     
 1. Jag kan skriva strukturformeln för anilin.
     

Nitroföreningar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en nitroförening.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer när man nitrerar metan.
     
 1. Jag kan förklara varför många nitroföreningar är kraftiga sprängmedel.
     

Karboxylsyror

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en karboxylsyra.
     
 1. Jag kan namnge karboxylsyror.
     
 1. Jag kan rita strukturformeln för en karboxylsyra om jag vet vad namnet är.
     
 1. Jag kan förklara varför karboxylsyror (eller egentligen karboxylatgrupper) är sura
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en fettsyra.
     
 1. Jag vet vad som menas med en omättad fettsyra.
     
 1. Jag vet vad som menas med en fleromättad fettsyra.
     
 1. Jag vet hur dubbelbindningar i fettsyror påverkar deras egenskaper.
     
 1. Jag vet vad den dikarboxylsyra är.
     
 1. Jag vet vad en hydroxisyra är.
     

Optisk isomeri

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar optiska isomerer.
     
 1. Jag kan, med hjälp av strukturformeln för ett ämne, avgöra om det förkommer i olika optiska isomerer och var det asymmetriska (optiska) centrumet sitter.
     

Estrar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar estrar.
     
 1. Jag kan namnge estrar.
     
 1. Jag kan rita strukturformeln för en ester om jag vet vad namnet är.
     
 1. Jag kan rita strukturformeln för en ester om jag vet vilken alkohol och karboxylsyra den har bildats ur.
     
 1. Jag kan göra beräkningar på esterjämvikter.
     
 1. Jag kan förklara reaktionsmekanismen för hur estrar bildas.
     
 1. Jag vet vad ett nukleofilt reagens är.
     

Det organiska stamträdet

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan använda det organiska stamträdet för att föreslå ett sätt att omvandla ett utgångsämne till en viss produkt.