Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Alkaner

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara varför en kolatom så att säga har fyra bindningar.
     
 1. Jag kan kolväteserien ända upp till och med dekan.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en cykloalkan.
     

Rationell nomenklatur

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad ordet ”nomenklatur” betyder.
     
 1. Jag vet hur man namnger halogenalkaner.
     
 1. Jag kan förklara hur halogenalkaner bildas vid substitution med radikaler.
     
 1. Jag kan förklara hur halogenalkaner bildas vid nukleofil substitution.
     
 1. Jag vet hur namnet på ett organiskt ämne är uppbyggt.
     
 1. Jag vet vad freoner (CFC) är.
     

Isomeri

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad strukturisomeri är.
     
 1. Jag vet vad alkylgrupper är, och hur de får sina namn.
     
 1. Jag kan namnge grenade alkaner.
     
 1. Jag vet vad cis- och trans-isomeri är.
     

Alkener och alkyner

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en alken.
     
 1. Jag kan namnge alkener.
     
 1. Jag kan förklara varför bromvatten, Br2(aq), avfärgas av alkener.
     
 1. Jag kan förklara reaktionsmekanismen vid elektrofil addition.
     
 1. Jag vet vad som händer vid en eliminationsreaktion.
     
 1. Jag vet vad som händer vid en polymerisationsreaktion (polyaddition).
     
 1. Jag kan förklara reaktionsmekanismen vid en polymerisationsreaktion.
     
 1. Jag kan, med hjälp av reaktionsmekanismer och termodynamiska resonemang, förutsäga vad som kommer att hända i en viss kemisk reaktion.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en alkyn.
     
 1. Jag vet hur man namnger alkyner.
     
 1. Jag vet vad acetylen är, och hur det används.
     

Arener

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en aren.
     
 1. Jag vet vad det innebär att bensenringens elektroner är delokaliserade.
     
 1. Jag kan ge exempel på några viktiga arener.
     

Alkoholer

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en alkohol.
     
 1. Jag kan namnge alkoholer.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en-, två- och trevärda alkoholer.
     
 1. Jag kan skriva strukturformeln för glykol, och jag vet vad glykol används till.
     
 1. Jag kan skriva strukturformeln för glycerol, och jag vet vad glycerol används till.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar primära, sekundära och tertiära alkoholer.
     
 1. Jag kan förklara reaktionsmekanismen vid en eliminationsreaktion.
     

Fenoler

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en fenol.
     
 1. Jag kan förklara varför en vattenlösning av fenol får sur reaktion.
     
 1. Jag kan namnge olika fenoler.