Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Slutprov 2006 i Kemi B

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 25,0
G: 7,5
VG: 15,0
MVG: 20,0

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. \(pV = nRT \Leftrightarrow n = {{pV} \over {nRT}} =\)
   \(= \frac {101,3 \cdot 10^3\text{Pa} \cdot 0,0250\text{m}^3}{8,314 \frac{\text{J}}{\text{molK}}} = 1,0290766\text{mol} \approx 1,03 \text{mol}\)
  2. \(M = \frac{m}{n} = \frac{125\text{g}}{1,0290766\text{mol}} = 121,46811\text{g/mol} \approx 121\text{g/mol}\)
 1. \(K_2 = \frac{1}{K_1} = \frac {1}{4,8 \cdot 10^{-6}} = 2,1 \cdot 10^5\)
 2. Fenylalanin vid pH=1
 3. 6H+ + 5H2O2 + 2\({\sf \text{MnO}_4^-}\) → 2Mn2+ + 5O2 + 8H2O
 4. oxalsyra (1,2-etandisyra), Oxalsyra
 5. a, b, c

Del II. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

Ingen/felaktig enhet i svaret ... -1p

Räknat med avrundade siffror ... -0,5p

 1. – Pt(s) | Sn2+(aq), Sn4+(aq) || Cl(aq) | Pt(s), Cl2(g) +

  \(E = e^0_+ - e^0_- = e^0_{\text{Cl/Cl}^-} - e^0_{\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}}\)
  \(e^0_{\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}} = e^0_{\text{Cl/Cl}^-} - E = 1,36\text{V} - 1,21\text{V} = 0,15\text{V}\)

  Rätt cellschema – 1p; rätt beräkning på normalpotentialen – 1p.

 2. Redogörelse för hur gelfiltrering fungerar, och vilka ämnen som separerar ut först – 2p; Förklaring varför maltos och cellobios inte kan separeras med gelfiltrering – 1p.
 3. \(K = \frac {[\text{SO}_3][\text{NO}]}{[\text{SO}_2][\text{NO}_2]} = \frac {0,30 \cdot 0,20}{0,40 \cdot 0,050} = 3\)

   

  SO2(g)

  +

  NO2(g)

  SO3(g)

  +

  NO(g)

   

  Före j.v.

  0,40

   

  0,050

   

  0,30

   

  0,20+x

  mol

  Förändring

  +0,25

   

  +0,25

   

  -0,25

   

  -0,25

  mol

  Vid j.v.

  0,65

   

  0,30

   

  0,05

   

  x-0,05

  mol

  \(K = \frac {[\text{SO}_3][\text{NO}]}{[\text{SO}_2][\text{NO}_2]}\)

  \(3 = \frac {0,05 \cdot (x-0,05)}{0,65 \cdot 0,30} = \frac {0,05x-0,0025}{0,195}\)

  \(3 \cdot 0,195 = 0,05x - 0,0025\)
  \(x = \frac {3 \cdot 0,195 + 0,0025}{0,05} = 11,75\)

  Man måste tillsätta 11,75 mol NO.

  Rätt beräkning av K – 1p; rätt uppställning för förskjutning av jämviktsläget – 1p; rätt beräkning av tillsatt mängd NO(g) – 1p.

 4. \(n_{\text{BaS}} = c_{\text{BaS}} \cdot V_{\text{BaS}} =\)
  \(= 0,275\text{dm}^3 \cdot 0,350 \text{mol/dm}^3 = 0,09625\text{mol}\)

  \(n_{\text{ZnSO}_4} = c_{\text{ZnSO}_4} \cdot V_{\text{ZnSO}_4} =\)
  \(= 0,325\text{dm}^3 \cdot 0,280\text{mol/dm}^3 = 0,091\text{mol}\)

  Substansmängden ZnSO4 är begränsande. Eftersom molförhållandena är 1:1 hela vägen, kommer det att bildas 0,091 mol ZnS och 0,091 mol BaSO4.

  \(m_{\text{ZnS}} = n_{\text{ZnS}} \cdot M_{\text{ZnS}} =\)
  \(= 0,091\text{mol} \cdot (65,4 + 32,1)\text{g/mol} = 8,8725\text{g}\)

  \(m_{\text{BaSO}_4} = n_{\text{BaSO}_4} \cdot M_{\text{BaSO}_4} =\)
  \(= 0,091\text{mol} \cdot (137,3+32,1+16,0\cdot 4)\text{g/mol)} = 21,2394\text{g}\)

  \(m_{\text{tot}} = m_{\text{ZnS}} + m_{\text{BaSO}_4} = 30,1119\text{g} \approx 30,1\text{g}\)

  Rätt substansmängder BaS & ZnSO4 – 1p; rätt massor ZnS & BaSO4 – 1p; rätt mtot – 1p.

 5. pKa = 14,00 - 4,70 = 9,3 ⇒ Ka = 10-9,3M

  \(c_{\text{NH}_4\text{Cl}} = \frac {n_{\text{NH}_4\text{Cl}}}{V_{\text{NH}_4\text{Cl}}} = \frac {m_{\text{NH}_4\text{Cl}}}{M_{\text{NH}_4\text{Cl}} \cdot V_{\text{NH}_4\text{Cl}}} =\)
  \(= \frac {10,7\text{g}}{53,532\text{g/mol} \cdot 0,500\text{dm}^3} = 0,3997608\text{mol/dm}^3 \approx 0,4\text{M}\)

   

  \({\sf \text{NH}_4^+}\)

  NH3+

  +

  H+

   

  Före j.v.

  0,40

   

  0,20

   

  0

  M

  Förändring

  -x

   

  +x

   

  +x

  M

  Vid j.v.

  0,40-x

   

  0,20 + x

   

  x

  M

  \(K_{\text{a}} = \frac {[\text{NH}_3][\text{H}^+]}{[\text{NH}_4^+]}\)
  \(10^{-9,3} = \frac {(0,20+x) \cdot x}{0,40-x} \approx \frac {0,20x}{0,40}\)
  \(x = \frac {0,40}{0,20} \cdot 10^{-9,3} = 1,00177 \cdot 10^{-9}\)
  \(\text{pH} = -\lg(1,00177 \cdot 10^{-9}) = 8,9992297 \approx 9,00\)

  Korrekt uträkning av Ka – 1p; korrekt uträkning av ursprungskoncentrationerna – 1p; korrekt uppställning av jämviktsförändringen – 1p; korrekt beräkning av pH – 1p.

| ▶

 

 

Också intressant: