Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Slutprov 2012-05-10 i Kemi B - Facit

Artikelindex

Facit

 1. Oktanol + etansyra <==> oktyletanoat + vatten
 2. Buffertformeln ger att \([\text{H}^+]= K_{\text{a, NH}_4^+} \cdot \frac{c_{\text{syra}}}{c_{\text{bas}}}\). För att beräkna \(K_{\text{a, NH}_4^+}\) utnyttjar vi att \(K_{\text{w}} = K_{\text{a, NH}_4^+} \cdot K_{\text{b, NH}_3}\):

  \[K_{\text{a, NH}_4^+} = \frac{K_{\text{w}}}{K_{\text{b, NH}_3}} = \frac{10^{-14,00}}{1,8 \cdot 10^{-5}} \text{M} = 5,55556 \cdot 10^{-10}\text{M} \hspace{100cm}\]

  Vi kan nu beräkna [H+]:

  \[[\text{H}^+]= 5,55556 \cdot 10^{-10} \text{M} \cdot \frac{0,1}{0,1} = 5,55556 \cdot 10^{-10} \text{M} \hspace{100cm}\]

  \[\text{pH} = -\log{5,55556 \cdot 10^{-10}} = 9,25527251 \approx 9,26 \hspace{100cm}\]

  Rätt beräkning av \(K_\mathrm{a}\) - 1p; rätt beräkning av [H+] – 1p; rätt beräkning av pH – 1p

 3. Anilin + vatten <==> aniliniumjon + hydroxidjon

 4.   H2O H2 O2  
  f.r. 5,00 0 0 mol
  v.j. 96% · 5,00 = 4,80 4% · 5,00 = 0,20 2% · 5,00 = 0,10 mol
  konc. v.j. \(\frac{4,80}{2,00} = 2,40\) \(\frac{0,20}{2,00} = 0,10\) \(\frac{0,10}{2,00} = 0,05\) mol/dm3

  Vi beräknar \(K\):

  \[\begin{align}K &= \frac{[\text{H}_2]^2[\text{O}_2]}{[\text{H}_2\text{O}]^2} = \frac{0,10^2 \cdot 0,050}{2,40^2} = 8,6806 \cdot 10^{-5}\text{M} \approx \hspace{100cm} \\ &\approx 8,7 \cdot 10^{-5}\text{M}\end{align}\]

 5. Salicylsyra och acetylsalicyra är alldeles för lika i storlek för att kunna separeras med gelfiltrering. Däremot är deras löslighet i ett visst lösningsmedel olika, och därför kan de snarare separeras med TLC.

  För en beskrivning av gelfiltrering, se här.
  För en beskrivning av TLC, se här.
 6. a–b. Peptidbindningen markerad:
  cys cys peptidbindning markerad
  Disulfidbrygga:
  cys cys disulfidbrygga

  c. Kväveatomen har ett fritt elektronpar, och kan donera en elektron till bindningen mellan C-N. Då uppstår en dubbelbindning enligt figuren nedan. Det här innebär att atomerna inte kan rotera fritt kring C-N och att atomerna C-C(O)-N(H)-C ligger i ett enda plan. Denna ”stelhet” gör att det kan uppstå vä-tebindningar mellan vätet i en peptidbindning och syret i en annan, så att sekun-därstrukturer kan uppstå och är stabila.

  d. För att ett protein ska kunna fungera måste det ha en viss tredimensionell struktur. Disulfidbryggan låser fast två peptdikedjor (eller två delar av en peptidkedja) med varandra med en kovalent bindning. Den kovalenta bindningen gör att proteinets stabilitet ökar (även om den inte är omöjlig att denaturera).
| ▶

 

   

Också intressant: