Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, formelsamling samt miniräknare. Samtliga svar ska skrivas på detta papper. Alla reaktionsformler ska vara balanserade. Molvolymen kan antas vara 24,5 dm3/mol och pKw = 14,00 om inget annat anges. Andra konstanter etc. får du söka efter i formelsamlingen.

Del I. Endast svar krävs.

 1. Vilken jon av de nedanstående finns det mest av i en lösning med pH = 6,00 vid 25°C? (1p)
  1. H+
  2. OH
  3. H+ och OH finns i lika stor mängd
 2. Vilket pH har en 0,01M HCl-lösning vid 25°C? (1p)
 3. Vilket pOH har en 0,250M HNO3-lösning vid 25°C? (1p)
 4. Formeln för vätekarbonatjonens, \({\sf \text{HCO}_3^-}\), protolys kan skrivas
  \({\sf \text{HCO}_3^-}\) + H2O \({\sf \text{CO}_3^{2-}}\) + H3O+
  I   II   III   IV

  Vilka två av följande påståenden är korrekta? (1p)

   
  1. I och II är ett syra-bas-par
  2. I och IV är syror
  3. II är korresponderande bas till I
  4. IV är korresponderande syra till III
  5. II är korresponderande bas till IV
 5. Skriv (det matematiska) uttrycket för (2p)
  1. \(K_{\text{a, H}_2\text{PO}_4^-}\)
  2. \(K_{\text{b, HPO}_4^{2-}}\)
 6. Vilken reaktion får en lösning av natriumvätesulfat, NaHSO4? (1p)
  1. Starkt sur
  2. Svagt sur
  3. Neutral
  4. Svagt basisk
  5. Starkt basisk

Del II. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

 1. Blod har ett pH-värde på 7,4. Vilka är [H+] och [OH] i blodet i kroppen? Vid 37°C är vattnets jonprodukt Kw = 2,5·10-14M2. (2p)
 2. Du har en buffert bestående av 175 ml 0,20 M myrsyra, HCOOH, och 75 ml 0,40 M natriumformiat, NaHCOO.
  1. Beräkna pH i lösningen! (3p)
  2. Förklara med hjälp av myrsyrans protolysformel vad som händer med de ingående ämnenas koncentrationer om du droppar lite NaOH(aq) i buffertlösningen! (4p)
 3. Beräkna pH i en 0,0472 M lösning av natriumpropanoat vid 25°C! (4p)