Facit

Betygsgränser

Max: 25 12/11/2
Medel: 14,2 8,9/5,1/0,19
G: 8,0  
VG: 14,5 varav minst 5,5 VGp eller MVGp
MVG: 20,0 varav minst 8,5 VGp och 1 MVGp

Del I. Endast svar krävs.

Ingen/felaktig enhet i svaret … -1p

Räknat med avrundade siffror … -0,5p

  1. \(K = \frac {[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}\)
  2. Den blir mer rödbrun
  3. Den blir mindre rödbrun
  4. Den blir mindre rödbrun
  1. pH = 0,60
  2. pH = 12,40
 1. b)

  Lösning: I rent vatten (neutralt) är [H+] = [OH]. Eftersom

  Kw = [H+][OH]

  får vi att

  \([\text{H}^+] = \sqrt{4,0 \cdot 10^{-14}\text{M}^2} = 0,00000020\text{M}\)

  och

  \(\text{pH} = -\lg{[\text{H}^+]} = -\lg0,00000020 = 6,698970004 \approx 6,70\)

Del II. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

 1. \(K = \frac {[\text{SO}_3\text{(g)}][\text{NO}\text{(g)}]}{[\text{SO}_2\text{(g)}][\text{NO}_2\text{(g)}]} = 1,62962963 \approx 1,6\)
 2. \(K_{\text{a, HPO}_4^{2-}} = 4,4 \cdot 10^{-13}\text{M}\)

  \(K_{\text{b, HPO}_4^{2-}} = 1,6 \cdot 10^{-7}\text{M}\)

  \(K_{\text{a, HPO}_4^{2-}} < K_{\text{b, HPO}_4^{2-}}\) … (1/0/0)

  Eftersom \({\sf \text{HPO}_4^{2-}}\) är en mycket svag syra (och måttligt stark bas) blir lösningen basisk. … (0/1/0)

  1. \(Q = \frac {[\text{Br}_2][\text{Cl}_2]}{[\text{BrCl}]^2} = \frac {0,15\text{M} \cdot 0,15\text{M}}{0,30\text{M}^2} = 0,25\)

   Eftersom \(Q \neq K\) är systemet inte i jämvikt.

  2. Om \(Q\) ska närma sig \(K\), måste \(Q\) bli större. Det kan det bara bli om [Br2] och [Cl2] ökar, samtidigt som [BrCl] minskar. Därför kommer reaktionen att gå åt höger.

 3. Buffertformeln ger att

  \(\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} - \log \left(\frac {c_{\text{syra}}}{c_{\text{bas}}} \right )\)

  \(c_{\text{syra}} = \frac {75\text{ml} \cdot 0,250\text{M}}{(25+75)\text{ml}} = 0,1875\text{M}\)

  \(c_{\text{bas}} = \frac {25\text{ml} \cdot 0,100\text{M}}{(25+75)\text{ml}} = 0,0250\text{M}\)

  \(\text{p}K_{\text{a, NH}_4^+} = 9,25\) (från tabell) … (0/1/0)

  \(\text{pH} = 9,25 - \log \left(\frac {0,1875}{0,0250} \right ) = 8,37493874 \approx 8,37\)… (1/0/0)

 4. HAc ⇌ H+ + Ac

   

  HAc

  H+

  Ac

  f.r.

  1,50 M

  0

  0

  Δ

  -x

  +x

  +x

  v.j.

  (1,50 - x)M

  xM

  xM

  \(K_{\text{a}} = \frac {[\text{H}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}\) … (1/0/0)

  \(K_{\text{a}} = 10^{-4,75}\text{M}\) (från tabell)

  \(10^{-4,75} = \frac {x^2}{1,50 - x} \approx \frac {x^2}{1,50}\)

  \(10^{-4,75} \cdot 1,50 = x^2\)

  \(x = \sqrt{10^{-4,75} \cdot 1,50} = 0,0051647063 = [\text{H}^+]\) … (0/1/0)

  Eftersom x << 1,50 går det bra att försumma x bredvid 1,50. … (0/1/0)

  pH = –log[H+] = –log0,0051647063 = 2,28695437 ≈ 2,29 … (1/0/0)

 5. Eleven tar upp antingen kemiska argument, beräkningar eller ekologiska argument, och diskuterar dessa översiktligt. (1-2/0/0)

  Eleven tar upp åtminstone två av kemiska argument, beräkningar och ekologiska ar-gument, och diskuterar dessa utförligt (1-2/1-2/0)

  Eleven tar upp både kemiska argument, beräkningar och ekologiska argument, och diskuterar dessa utförligt och nyanserat. (1-2/1-2/1-2)