Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Onsdag

75 minuter lektion

Torsdag

60 min lab (Grupp A)

Fredag

35 min lektion

60 min lab (Grupp B)

34

24-aug

 • 1. Introduktion till Kemi B. Jordens yta
 • 2. Jordens yta

25-aug

 • Lab: Bestämning av halten kalciumkarbonat i krita.

26-aug

 • 3. Studieteknik.
 • Lab: Bestämning av halten kalciumkarbonat i krita.

35

31-aug

 • 4-5. Repetition av Kemi A: Mol- och koncentrations­beräkningar

01-sep

 • Lab: Bearbetning av ”Bestämning av halten kalciumkarbonat i krita”.

02-sep

 • 6. Repetition av Kemi A: Mol- och koncentrations­beräkningar
 • Lab: Bearbetning av ”Bestämning av halten kalciumkarbonat i krita”.

36

07-sep

 • 7. Kemiska beräkningar. Beräkningar m.h.a. reaktionsformeln
 • 8. Kemiska beräkningar. Beräkning med annat utbyte än 100%. Beräkning med en reaktant i överskott

08-sep

 • Lab (grupp a): Räkneövningar.

09-sep

 • Ö-dag – mentorsdag

37

14-sep

 • 9. Kemiska beräkningar. Beräkningar på gasformiga ämnen – Allmänna gaslagen, Den ideala gasen
 • 10. Kemiska beräkningar. Beräkningar på gasformiga ämnen – Den ideala gasen (forts.), Molvolym.

15-sep

16-sep

 • 11. Polhemskolan firar 50 år!
 • Lab: Utgår troligen p.g.a. firandet.

38

21-sep

 • Prov: Kemiska beräkningar

22-sep

 • Lab: Tiosulfatjonens sönderfall i sur lösning

23-sep

 • 12. En del reaktioner går snabbt… Reaktionshastigheten beror av många saker. Det krävs kollisioner för att partiklar ska reagera, men alla kollisioner leder inte till reaktion.
 • Lab: Tiosfulfatjonens sönderfall i sur lösning

39

28-sep

 • 13. En del reaktioner går snabbt… De reagerande ämnenas energi ska nå upp till aktiveringsenergin.
 • 14. En del reaktioner går snabbt… Högre koncentration – fler kollisioner. Högre temperatur – fler energirika kollisioner.

29-sep

 • Lab: Datorövning

30-sep

 • 15. En del reaktioner går snabbt… Reaktionsmekanismer talar om hur reaktionen sker. Katalysatorn öppnar en ny och snabbare reaktionsväg.
 • Lab: Datorövning

40

05-okt

 • 16. Kemisk jämvikt. Reaktioner kan gå i båda riktningarna.
 • 17. Kemisk jämvikt. Jämviktsekvationen

06-okt

 • Lab: Bestämning av jämviktskonstanten

07-okt

 • 18. Kemisk jämvikt. Jämviktsekvationen, forts.
 • Lab: Bestämning av jämviktskonstanten

41

12-okt

 • Föreläsning med Ulf Ellervik: Ond kemi
 • Prov, IV år 3

13-okt

 • 19.
 • 20.
 • Prov, IV år 3

14-okt

 • 19. Kemisk jämvikt. Beräkningar på jämviktssystem
 • Bearbetning av lab ”Bestämning av jämviktskonstanten”
 • Prov, IV år 3

42

19-okt

 • 20. Kemisk jämvikt. Beräkningar på jämviktssystem. Jämvikt eller inte jämvikt?
 • 21. Kemisk jämvikt. Jämviktens läge kan förskjutas – Koncentrationen ändras.

20-okt

 • Lab: Förskjutning av ett jämviktsläge

21-okt

 • 22. Kemisk jämvikt. Jämviktens läge kan förskjutas – Koncentrationen ändras (forts).
 • Lab: Förskjutning av ett jämviktsläge

43

26-okt

 • 23. Kemisk jämvikt. Jämviktens läge kan förskjutas – Trycket ändras.
 • 24. Kemisk jämvikt. Jämviktens läge kan förskjutas – Temperaturen ändras. Le Chateliers princip. Katalysatorns roll.
 • 25. Mer om syra-bas-reaktioner. Syror och baser är protolyter. pH och pOH.
 • 26. Mer om syra-bas-reaktioner. pH och pOH – pH kan bestämmas, Starka och svaga protolyter.

27-okt

 • Lab: Bearbetning av ”Förskjutning av ett jämviktsläge”

28-okt

 • 27. Mer om syra-bas-reaktioner. pH och pOH – Starka syror
 • Lab: Bearbetning av ”Förskjutning av ett jämviktsläge”

44

02-nov

 • Höstlov!

03-nov

 • Höstlov!

04-nov

 • Höstlov!

45

09-nov

 • 28. Mer om syra-bas-reaktioner. Syrakonstanten
 • 29. Mer om syra-bas-reaktioner. Syrakonstanten (forts.). Vattnets jonprodukt.

10-nov

 • Lab: Tid att räkna

11-nov

 • 30. Mer om syra-bas-reaktioner. Vattnets jonprodukt – baskonstanten.
 • Lab: Tid att räkna

46

16-nov

 • 31. Mer om syra-bas-reaktioner. Kw, Ka och Kb.
 • 32. Mer om syra-bas-reaktioner. Joners protolys – En del joner är baser….

17-nov

 • Ö-dag, UVS

18-nov

 • 33. Mer om syra-bas-reaktioner. Joners protolys – … andra är syror, Hydratiserade metalljoner.
 • Syra-bas-titrering med hjälp av pH-meter

47

23-nov

 • 34. Mer om syra-bas-reaktioner. Joners protolys – Joner kan också vara amfolyter. ”Neutralisation” ger inte alltid en neutral lösning
 • 35. Mer om syra-bas-reaktioner. Syrabastitrering

24-nov

 • Lab: Syra-bas-titrering med hjälp av pH-meter
 • Jonföreningars protolys i vattenlösningar

25-nov

 • 36. Mer om syra-bas-reaktioner. Syrabastitrering – En stark syra titreras med NaOH, En svag syra titreras med NaOH.
 • Lab: Jonföreningars protolys i vattenlösningar

48

30-nov

 • 37. Mer om syra-bas-reaktioner. Buffertlösningar – Syra-bas-systemens stötdämpare, Buffertverkan, Beräkning av pH med buffertformeln.
 • 38. Mer om syra-bas-reaktioner. Buffertlösningar – Beräkning av pH med buffertformeln (forts.). Reservtid.
 • Prov IV år 3

01-dec

 • Lab: Undersökning av buffertkapaciteten i saliv
 • Prov IV år 3

02-dec

 • 39. Mera om organisk kemi. Kolväteserien
 • Lab: Undersökning av buffertkapaciteten i saliv
 • Prov IV år 3

49

07-dec

 • Prov: Jämvikter och Syror & baser

08-dec

 • Lab: Enkel molekylbygge av kolväten

09-dec

 • 40. Mera om organisk kemi. Kolväten
 • Lab: Enkel molekylbygge av kolväten

50

14-dec

 • 41. Mera om organisk kemi. Kolväten – Rationell nomenklatur
 • 42. Mera om organisk kemi. Kolväten – Rationell nomenklatur
 • Prov MaE, Nv3

15-dec

 • Prov MaE, Nv3
 • Lab: Övning i molekylbygge och organiska reaktioner

16-dec

 • 43. Mera om organisk kemi. Kolväten – Strukturisomeri, Stereoisomeri
 • Lab: Övning i molekylbygge och organiska reaktioner
 • Prov MaE, Nv3

51

21-dec

 • 44. Mera om organisk kemi. Alkoholer (allmänna egenskaper) – Primära, sekundära och tertiära alkoholer.
 • 45. Mera om organisk kemi. Alkoholer – Oxidation av primära alkoholer.
 • Prov IV år 3

22-dec

 • Lab: Framställning av fluorescein
 • Prov IV år 3

23-dec

 • 46. Mera om organisk kemi. Alkoholer – Oxidation av sekundära och tertiära alkoholer. Tioler.
 • Lab: Lab: Framställning av fluorescein
 • Prov IV år 3
 • ½ Ö-dag – julavslutning! o<:-) li="">

52

28-dec

 • Jullov! o<:-)

29-dec

 • Jullov! o<:-)

30-dec

 • Jullov! o<:-)

1

04-jan

 • Jullov! o<:-)

05-jan

 • Jullov! o<:-)

06-jan

 • Jullov! o<:-)

2

11-jan

 • 47. Mera om organisk kemi. Etrar. Aromatiska hydroxiföreningar. Aminer.
 • 48. Mera om organisk kemi. Aldehyder och ketoner.
 • Prov IV år 3

12-jan

 • Lab: Syntes av etylacetat?
 • Prov IV år 3

13-jan

 • 49. Mera om organisk kemi. Karboxylsyror.
 • Lab: Syntes av etylacetat?
 • Prov IV år 3