Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 2

v.

Onsdag

75 min. lektion

Torsdag

65 min. lab (Hg2)

Fredag

65 min. lab (Nv3A)

35 min. lektion

3

18-jan

19-jan

20-jan

4

25-jan

26-jan

27-jan

5

01-feb

 • 7. Omättade karboxylsyror, Aromatiska karboxylsyror, dikarboxylsyror. Hydroxisyror. (s. 155-157)
 • 8. Aminosyror. Estrar och esterbildning (s. 158-159)

02-feb

 • Lab.:

03-feb

 • Lab.:
 • 9. Esterjämvikter. Estrar av oorganiska syror (s. 160-161)

6

08-feb

 • 10. Spegelbildsisomeri (s. 163-164)
 • 11. Hur sker organiska reaktioner? Resonans. (s. 170-172)

09-feb

 • Lab.:

10-feb

 • Lab.:
 • 12. Substitution­sreaktioner (s. 173-174)

7

15-feb

 • 13. SN1- och SN2-mekanismer (s. 175-176)
 • 14. Eliminationsreaktioner. Additionsreaktioner. (s. 177-178)

16-feb

 • Lab.:

17-feb

 • Lab.:
 • 15. Reaktionen mellan alken och vätehalogenid. Markovnikovs regel. (s. 178-180)

8

22-feb

 • Sport­lov!

23-feb

 • Sport­lov!

24-feb

 • Sport­lov!

9

29-feb

 • 16. Kondensationsreaktioner (s. 180-182)
 • 17. Biomolekyler. Aminosyror. α-aminosyror. (s. 210-212)
 • Provvecka, moderna språk

01-mar

 • Lab.:
 • Provvecka, moderna språk

02-mar

 • Lab.:
 • 18. Aminosyrornas kemi (s. 214-216)
 • Provvecka, moderna språk

10

07-mar

 • 19-20. Prov: Organisk kemi och reaktionsmekanismer.

08-mar

 • Lab.:

09-mar

 • Lab.:
 • 21. Peptider (s. 216-218)

11

14-mar

 • 22. Kolhydrater (s. 219-220)
 • 23. Oligosackarider. Kolhydraternas biologiska roll. (s. 221-223)
 • Prov IV år 3

15-mar

 • Ö-dag, UVS

16-mar

 • Lab.:
 • 24. Polysackarider (s. 223-224)
 • Prov IV år 3

12

21-mar

 • Ö-dag, UVS
 • SYV-info aulan kl. 13

22-mar

 • Lab.:

23-mar

 • Lab.:
 • 25. Nukleosider och nukleotider. Lipider. Fetter. (s. 224-225)

13

28-mar

 • 26. Fosfolipider. Steroidhormoner. Kemin i en vattenlösning. (s. 228-229)
 • 27. Proteiner. Proteinernas uppgifter. Renframställning och analys av proteiner. (s. 233-234)

29-mar

 • Lab.:

30-mar

 • Lab.:
 • 28. Olika metoder att separera proteiner (s. 234-236)

14

04-apr

 • Påsklov!

05-apr

 • Påsklov!

06-apr

 • Lång­freda­gen – Påsklov!

15

11-apr

 • 29. Proteinernas molekylstorlek och sammanssättning (s. 236-238)
 • 30. Två huvudtyper av proteiner (s. 239-241).

12-apr

 • Lab.:

13-apr

 • Lab.:
 • 31. Globulära proteiner (s. 242-243)

16

18-apr

 • 32. Bindningar i proteinet. Proteinernas biologiska aktivitet. Transportproteiner (s. 245-247)
 • 33. Enzymer, antikroppar och receptorer. (s. 247-250)

19-apr

 • Lab.:

20-apr

 • Lab.:
 • 34. Ämnes­omsättningen. Hur vi tar tillvara energin i en smörgås. (s. 252-254)

17

25-apr

 • 35. ATP och cellens energicykel. Bärarmolekyler (s. 256-259)
 • 36. Glykolysen (s. 259-260)

26-apr

 • Lab.:

27-apr

 • Lab.:
 • 37. Pyruvat och NADH (s. 261-262)

18

02-maj

 • 38. Transaminering och deaminering. Citronsyracykeln. (s. 264-266)
 • 39. Cellandningen (s. 267-269)
 • Prov IV, år 3

03-maj

 • Lab.:
 • Prov IV, år 3

04-maj

 • Lab.:
 • 40. Cellens uppbyggande reaktioner (s. 269-272)
 • Prov IV, år 3

19

09-maj

 • 41-42. Prov Biomolekyler och Ämnes­omsättningen

10-maj

 • Lab.:

11-maj

 • Lab.:
 • 43. Vitaminer och spårämnen. Reglering av ämnes­omsättningen) (s. 273-274)

20

16-maj

 • 44. Nukleinsyror. Nukleinsyrorna är sammansatta av nukleotider. (s. 276-279)
 • 45. DNA-molekylen är en dubbelhelix (s. 279-280)

17-maj

 • Kristi Him­mel­färds dag!

18-maj

 • Kläm­dag!

21

23-maj

 • 46. DNA-molekylernas struktur och funktion (s. 281-283)
 • 47. RNA-molekyler (s. 283-284)
 • Slutprov MaE Nv3

24-maj

 • Lab.:

25-maj

 • Prov KeB (8:15-11:15)
 • Lab.: – utgår p.g.a. prov 8:15-11:15
 • 48. Proteinsyntesen (s. 286-288)
 • NP MaC år 3

22

30-maj

 • 49. Den genetiska koden. Mutationer (s. 288-290)
 • 50. Bioteknik och genteknik (s. 290-292)

31-maj

 • Lab.:

01-jun

 • Lab.:
 • 51. Avslutning. Utvärdering.

23

06-jun

 • Nation­aldagen!

07-jun

 • Ingen laboration

08-jun

 • Ingen lab
 • Ingen lektion

24

13-jun

 • Ingen lektion

14-jun

 • Ingen laboration

15-jun

 • Ö-dag - som­marav­slut­ning!