Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

(Hoppa direkt till period 2)

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Onsdag

(75 minuter laboration)

Torsdag

(70 minuter lektion)

Fredag

(70 minuter lektion)

34

22-aug

 • Skolstart!
  >:-)

23-aug

 • 1. Introduktionslektion

24-aug

 • 2. Repetition av Kemi 1

35

29-aug

 • Lab 1a: Bestämning av halten kalciumkarbonat i krita

30-aug

 • 3. Repetition av Kemi 1 (forts.)

31-aug

 • 4. Kapitel S1. Snabbt eller långsamt? Något om energiomsättning. (s. 7-9)

36

05-sep

 • Lab 1b: Bestämning av halten kalciumkarbonat i krita

06-sep

 • 5. Kapitel S1. Reaktioners hastighet. (s. 10-13)

07-sep

 • Ö-dag – ”Klassens dag”

37

12-sep

 • Lab 2a: Tiosulfatjonens sönderfall i sur lösning

13-sep

 • 6. Kapitel G4. Kemisk jämvikt. Reaktioner kan gå i båda riktningarna. Jämviktsekvationen. (s. 36-40)

14-sep

 • 7. Kapitel G4. Beräkningar på jämviktssystem. Jämvikt eller inte jämvikt. (s. 41-44)

38

19-sep

 • Lab 2b: Tiosulfatjonens sönderfall i sur lösning

20-sep

 • 8. Kapitel G4. Jämviktens läge kan förskjutas. Koncentrationen ändras. (s. 45-48)

21-sep

 • 9. Kapitel G4. Trycket ändras. Temperaturen ändras. Le Chateliers princip. En katalysator ändrar inte jämviktens läge. (s. 48-52)

39

26-sep

 • Lab 3a: Bestämning av en jämviktskonstant

27-sep

 • 10. Kapitel G5. Mer om syra-bas-reaktioner. Syror och baser är protolyter.
 • pH och pOH. pH kan bestämmas. (s. 57-60)

28-sep

 • 11. Kapitel G5. Starka och svaga protolyter. Starka syror

40

03-okt

 • Lab 3b: Bestämning av en jämviktskonstant

04-okt

 • 12. Kapitel G5. Syrakonstanten Ka.

05-okt

 • 13. Kapitel G5. Vattnets jonprodukt (protolyskonstant), Kw.
 • Kw binder samman Ka och Kb för ett syrabaspar

41

10-okt

 • Lab 4a: Titrering av ättiksyra med natriumhydroxid
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

11-okt

 • 14. Kapitel G5. Joners protolys.
 • ”Neutralisation” ger inte alltid en neutral lösning
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

12-okt

 • 15. Kapitel G5. ”Neutralisation” ger inte alltid en neutral lösning (forts.).
 • Syrabastitrering
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

42

17-okt

 • Lab 4b: Titrering av ättiksyra med natriumhydroxid

18-okt

 • 16. Repetition inför Prov 1

19-okt

 • 17. Prov 1. Jämvikter och syra-bas-reaktioner.
 • Forskar-”Grand Prix”

43

24-okt

 • Lab 5a: Molekylbygge

25-okt

 • 18. Kapitel S3. Organisk kemi. Kolföreningarnas kemi. Kolväten. Alkaner. Metan. Etan.

26-okt

 • 19. Kapitel S3. Butaner. Pentaner. Strukturformler på olika sätt

44

31-okt

 • Höstlov!

01-nov

 • Höstlov!
 • Prövningar

02-nov

 • Höstlov!

45

07-nov

 • Lab 5b: Molekylbygge

08-nov

 • 20. Kapitel S3. Från små till stora alkaner. Trivialt eller rationellt. Alkylgrupper. Namnge en alkan enligt IUPAC. Ytterligare en alkan.

09-nov

 • 21. Kapitel S3. Ytterligare en alkan (forts.). Alkaners smält- och kokpunkter. Alkaner och vatten. Alkaner är stabila ämnen

46

14-nov

 • Lab 6a: Identifikation av ett organiskt ämne

15-nov

 • Ö-dag – Utvecklingssamtal

16-nov

 • 22. Kapitel S3. Förbränning av alkaner. Reaktioner mellan alkaner och halogener
 • Gymnasiemässa

47

21-nov

 • KU-dag

22-nov

 • 23. Kapitel S3. Cykloalkaner. Alkener. Alkenernas rationella namn

23-nov

 • 24. Kapitel S3. Fyra isomera former av C4H8. Additionsreaktioner. Polyaddition. Fleromättade kolväten
 • Öppet hus 17-19

48

28-nov

 • Lab 6b: Identifikation av ett organiskt ämne
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

29-nov

 • 25. Kapitel S3. Alkyner. Arener.
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

30-nov

 • 26. Kapitel S3. Alkoholer. Metanol. Etanol
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

49

05-dec

 • Lab 7a: Oxidation av 2-propanol och metanol

06-dec

 • 27. Repetition inför Prov 2

07-dec

 • 28. Prov 2. Organisk kemi 1: Alkaner, alkener, alkyner, arener och alkoholer.

50

12-dec

 • Lab 7b: Oxidation av 2-propanol och metanol
 • NP Ma3c NA2

13-dec

 • 29. Kapitel S3. Alkoholers rationella namn. Flervärda alkoholer. Fenoler

14-dec

 • 30. Kapitel S3. Etrar. Tioler och disulfider

51

19-dec

 • Lab 8a: Syntes av paracetamol

20-dec

 • 31. Kapitel S3. Aminer. Nitroföreningar

21-dec

 • 32. Kapitel S3. Aldehyder och ketoner
 • Julavslutning! o<:-) (½ Ö-dag)

52

26-dec

 • Jullov! o<:-)
 • Annandag jul

27-dec

 • Jullov! o<:-)

28-dec

 • Jullov! o<:-)

1

02-jan

 • Jullov! o<:-)

03-jan

 • Jullov! o<:-)

04-jan

 • Jullov! o<:-)

2

09-jan

 • Lab 8b: Syntes av paracetamol

10-jan

 • 33. Kapitel S3. Karboxylsyror. Karboxylsyrors rationella namn. Kokpunkt och löslighet. Varför protolyseras karboxylsyror lättare än alkoholer? Mättade och omättade fettsyror. 

11-jan

 • 34. Kapitel S3. Etansyra. Fettsyror. Mjölksyra. Optisk isomeri

3

16-jan

 • Lab 9ab: Analys av paracetamol på KC?
 • Lilla Öppet Hus 17-19

17-jan

 • 35. Kapitel S3. Aromatiska karboxylsyror. Flervärda karboxylsyror. Estrar

18-jan

 • 36. Kapitel G9. Hur sker organiska reaktioner? Resonans

Period 2

v.

Onsdag

(75 minuter laboration)

Torsdag

(75 minuter lektion)

Fredag

(75 minuter lektion)

4

23-jan

24-jan

 • 37. Kapitel G9. Exempel på några reaktionsmekanismer. Substitutionsreaktioner

25-jan

 • 38. Kapitel G9. Eliminationsreaktioner

5

30-jan

 • Lab 10. Molekylbygge: Organiskt stamträd

31-jan

 • 39. Kapitel G9. Kondensationsreaktioner. Polymerisationer

01-feb

 • 40. Repetition inför Prov 2

6

06-feb

07-feb

 • 41. Prov 3. Organisk kemi 2 inkl. reaktionsmekanismer

08-feb

 • 42. Kapitel S4. Makromolekyler. Makromolekyler är polymerer. Kolhydrater. Monosackarider. Glukos bildas genom fotosyntes

7

13-feb

 • Lab 11. Fluorescein-syntes

14-feb

 • 43. Kapitel S4. Glukos är en av många hexoser. Glukos i linjär och cirkulär form. Hexoser är reduktionsmedel

15-feb

 • 44. Kapitel S4. Disackarider. Sackaros. Laktos

8

20-feb

 • Sportlov!

21-feb

 • Sportlov!

22-feb

 • Sportlov!

9

27-feb

 • Provvecka, moderna språk

28-feb

 • 45. Kapitel S4. Polysackarider
 • Provvecka, moderna språk

01-mar

 • 46. Kapitel S4. Lipider. Fetter. Varför behövs fett? Fast djurfett och flytande växtfett. Fett kan härskna. Härdat fett och transfett
 • Provvecka, moderna språk

10

06-mar

 • Lab 12. Kolhydraternas reducerande förmåga

07-mar

 • 47. Kapitel S4. Förtvålning av fett. Hur fungerar tvål?

08-mar

 • 48. Kapitel S4. Fosfolipider. Vaxer. Steroider. Proteiner. Proteiner är polymerer av aminosyror

11

13-mar

 • IV-prov

14-mar

 • Ö-dag – Utvecklingssamtal

15-mar

 • 49. Kapitel S4. Essentiella aminosyror. Aminosyror är amfolyter. Aminosyrors pH-beroende. Aminosyror och elektrofores
 • IV-prov

12

20-mar

 • Lab 13. Gelfiltrering

21-mar

 • 50. Kapitel G12. Proteiner. Proteinernas uppgifter. Renframställning och analys av proteiner

22-mar

 • 51. Kapitel G12. Proteinernas molekylstorlek och sammansättning. Två huvudtyper av proteiner. Fiberproteiner

13

27-mar

 • Påsklov!

28-mar

 • Påsklov!

29-mar

 • Långfredagen – Påsklov!

14

03-apr

04-apr

 • 52. Kapitel G12. a-helixar och b-plattor. Globulära proteiner. Svaga kemiska bindningar håller ihop proteinmolekylen

05-apr

 • 53. Kapitel G12. Proteinernas biologiska aktivitet

15

10-apr

 • Lab 14. Undersökning av en enzymkatalyserad reaktions pH-beroende

11-apr

 • 54. Repetition inför Prov 4

12-apr

 • 55. Prov 4. Makromolekylernas kemi.

16

17-apr

18-apr

 • 56. Kapitel S5. Cellen i funktion. Den minsta levande enheten. Nukleinsyror. Kedjor av nukleotider. DNA-molekylens byggnad. DNA-replikation. Den genetiska koden

19-apr

 • KU-dag

17

24-apr

 • Lab 15. Enzymatisk äppeljuiceframställning.

25-apr

 • 57. Kapitel S5. Den genetiska koden (forts.). Från DNA till protein

26-apr

 • 58. Kapitel S5. Genreglering. Mutationer. Genteknik. Genteknikens enzymer. DNA-analyser

18

01-maj

 • 1:a maj!

02-maj

 • NP EnB writing år2
 • 59. Kapitel S5. Hybrid-DNA. Lag och etik. En nukleotid som energibärare

03-maj

 • 60. Kapitel S5. Cellmembran

19

08-maj

09-maj

 • Kristi Himmelfärds dag

10-maj

 • Klämdag!
 • Prövningar

20

15-maj

 • Lab 16. Undersökning av ett restriktionsenzyms interaktion med DNA
 • (OBS! NP En6 den 14 maj!)

16-maj

 • 61. Kapitel G13. Ämnesomsättningen. Hur vi tar tillvara energin i en smörgås

17-maj

 • 62. Kapitel G13. ATP och cellens energicykel. Bärarmolekyler. Glykolysen

21

22-maj

 • NP Ma4 NA2

23-maj

 • 63. Kapitel G13. Pyruvat och NADH. Beta-oxidation av fettsyror. Transaminering och deaminering. Citronsyracykeln

24-maj

 • 64. Kapitel G13. Cellandningen. Vi lagrar energi – fett och kolhydrat. Cellens uppbyggande reaktioner

22

29-maj

 • Lab 17. Succinatdehydrogenas.
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

30-maj

 • 65. Kapitel G13. Bildning av kolhydrat. Bildning av fett. Bildning av proteiner och nukleinsyror. Vitaminer och spårämnen
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

31-maj

 • 66. Slutprov Kemi 2
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

23

05-jun

06-jun

 • Nationaldagen!

07-jun

 • 67. 

24

12-jun

 • Lab 18.

13-jun

 • 68. Avslutning. Återlämning av sista provet

14-jun

 • Ö-dag – Sommaravslutning!