Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

(Hoppa direkt till period 2)

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Tisdag

75 min. lab (9:45-11:00, 14:40-15:55)

Onsdag

75 min. lektion (11:55-13:10)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

34

20-aug

1. Introduktion

21-aug

2. Kapitel 2. Kemiska beräkningar 

23-aug

3. Reaktionshastigheten beror på de reagerande ämnenas natur. 
Det krävs kollisioner… 

35

27-aug

Lab 1. Bestämning av halten kalciumkarbonat i krita

28-aug

4. Reaktionshastigheten beror på temperaturen, koncentrationen & inverkan av en katalysator

30-aug

5. Reaktioner kan gå i båda riktningarna. Jämviktsekvationen.

36

03-sep

6. Beräkningar på jämviktssystem

04-sep

7. Jämvikt eller inte jämvikt. Koncentrationskvoten Q.

06-sep

8. När koncentrationen ändras i ett jämviktssystem. Le Chateliers princip.

37

10-sep

Lab 2. Tiosulfatjonens sönderfall i sur lösning

11-sep

9. När jämviktssystem späds eller komprimeras, eller när temperaturen ändras.

13-sep

10. Kapitel 5. Mer om syra-bas-reaktioner. Syror och baser är protolyter.

v.

Tisdag

75 min. lab (9:45-11:00, 14:40-15:55)

Onsdag

75 min. lektion (11:55-13:10)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

38

17-sep

Lab 3. Bestämning av en jämviktskonstant

18-sep

11. pH och en syras protolysgrad

20-sep

12.Syrakonstanten Ka och baskonstanten Kb.

39

24-sep

13. Vattnets jonprodukt Kw och hur den hänger samman med Ka och Kb.

25-sep

14. Vattnets jonprodukt Kw och hur den hänger samman med Ka och Kb.

27-sep

15. Joners protolys.

40

01-okt

KU-dag

02-okt

16. Neutralisation och syrabas-titrering

04-okt

17. Buffertlösningar

41

08-okt

Lab 4. Titrering av ättiksyra med natriumhydroxid

09-okt

18. Repetitionslektion inför prov 1

11-okt

19. Prov 1: Kemisk jämvikt och Syror och baser

v.

Tisdag

75 min. lab (9:45-11:00, 14:40-15:55)

Onsdag

75 min. lektion (11:55-13:10)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

42

15-okt

20. Kolväten och rationell nomenklatur

16-okt

21. Isomeri

18-okt

(Magnus tjänstledig)

22. Alkener och alkyner

43

22-okt

Lab 5. Gör något med tre magnecyl koffein brus!

23-okt

23. Arener

25-okt

24. Alkoholer

44

29-okt

Höstlov!

30-okt

Höstlov!

01-nov

Höstlov!

45

05-nov

Lab 6. Molekylbygge

06-nov

25. Fenoler

08-nov

26. Oxidation av alkoholer

v.

Tisdag

75 min. lab (9:45-11:00, 14:40-15:55)

Onsdag

75 min. lektion (11:55-13:10)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

46

12-nov

Ö-dag: UVS

13-nov

(Pontus) 27. Tioler och disulfider

15-nov

(Pontus) 28. Etrar

47

19-nov

(Pontus) Lab 7. Förslag: Oxidation av 2-propanol och metanol

20-nov

KU-dag

22-nov

Ö-dag: UVS

48

26-nov

(Pontus) 29. Aminer

27-nov

(Pontus) 30. Nitroföreningar

29-nov

(Pontus) 31. Aldehyder och ketoner

49

03-dec

(Pontus) Lab 8. Förslag: Identifikation av ett organiskt ämne

04-dec

(Pontus) 32. Karboxylsyror

06-dec

(Pontus) 33. Aromatiska karboxylsyror. Dikarboxylsyror. Hydroxisyror.

v.

Tisdag

75 min. lab (9:45-11:00, 14:40-15:55)

Onsdag

75 min. lektion (11:55-13:10)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

50

10-dec

(Pontus) Lab 9. Mättade och omättade fetter. (Syntes av estrar)

11-dec

(Pontus) 34. Utgår pga NP Ma3c

13-dec

35. Optisk isomeri

51

17-dec

36. Estrar och fetter

18-dec

37. Substitutions­reaktioner

20-dec

Julavslutning! o<:-)

52

24-dec

Jullov!

25-dec

Juldagen – Jullov!

27-dec

Jullov!

1

31-dec

Jullov!

01-jan

Nyårsdagen – Jullov!

03-jan

Jullov!

v.

Tisdag

75 min. lab (9:45-11:00, 14:40-15:55)

Onsdag

75 min. lektion (11:55-13:10)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

2

07-jan

KU-dag

08-jan

38. Glukos. Oligo- och polysackarider

10-jan

39. Lipider och kemi i en vattenlösning

3

14-jan

Lab 10. Molekylbygge: Organiskt stamträd

15-jan

40. Nukleotider

17-jan

41. Repetitionslektion inför Prov 2.

Period 2

v.

Tisdag

80 min. lab varannan vecka (9:55-11:15, 14:40-16:00)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

4

21-jan

24-jan

42. Prov 2: Organisk kemi

5

28-jan

Lab 11. Kolhydraternas reducerande förmåga

31-jan

43. Aminosyror

6

04-feb

07-feb

44. Proteiner

7

11-feb

Lab 12. Gelfiltrering

14-feb

45. Enzymer

v.

Tisdag

80 min. lab varannan vecka (9:55-11:15, 14:40-16:00)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

8

18-feb

Sportlov!

21-feb

Sportlov!

9

25-feb

Lab 13. Bättre mjölk för katter med hjälp av laktas

28-feb

46. Repetitionslektion inför Prov 3.

10

04-mar

07-mar

47. Prov 3: Bioorganisk kemi

11

11-mar

14-mar

48. Kapitel 13. Ämnesomsättningen. Katabolism

v.

Tisdag

80 min. lab varannan vecka (9:55-11:15, 14:40-16:00)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

12

18-mar

Ö-dag: UVS

21-mar

49. Bärarmolekyler

13

25-mar

50. (Pontus) Glykolys och Betaoxidation

28-mar

51. (Pontus) Citronsyracykeln

14

01-apr

04-apr

52. (Pontus) Cellandningen

15

08-apr

Lab 14. (Pontus) Laktas

11-apr

53. (Pontus) Anabola processer

v.

Tisdag

80 min. lab varannan vecka (9:55-11:15, 14:40-16:00)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

16

15-apr

Påsklov!

18-apr

Långfredag – Påsklov!

17

22-apr

25-apr

54. (Pontus) DNA-molekylens struktur och funktion

18

29-apr

55. Den molekylärgenetiska dogmen

02-maj

Klämdag! 😉

19

06-maj

09-maj

56. Repetitionslektion inför Prov 4

v.

Tisdag

80 min. lab varannan vecka (9:55-11:15, 14:40-16:00)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

20

13-maj

Lab 15. Succinatdehydrogenas

16-maj

57. Prov 4. Biokemi

21

20-maj

23-maj

58. Repetitionslektion inför slutprov.

22

27-maj

Lab 16. Enzymatisk äppeljuiceframställning

30-maj

Klämdag! 😉

23

OBS! Måndag 02-jun

8:30-11:30 Schemabrytande slutprov i Kemi 2

06-jun

Nationaldagen!

v.

Tisdag

80 min. lab varannan vecka (9:55-11:15, 14:40-16:00)

Fredag

75 min. lektion (13:15-14:30)

24

10-jun

Ö-dag – utspark!

13-jun

Skolavslutning!