Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

(Hoppa direkt till period 2)

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Måndag

70 min. lektion (9:25-10:35)

Onsdag

70 min. lektion (9:40-10:50)

Torsdag

75 min. lab. (13:15-14:30, 14:45-16:00)

34

19-aug

Skolstart! >😊

21-aug

1. Introduktion

22-aug

2. Kapitel 2. Kemiska beräkningar

35

26-aug

3. Kapitel 3. Reaktionshastigheter. Reaktionshastigheten beror på de reagerande ämnenas natur. 
Det krävs kollisioner…

28-aug

4. Kapitel 3. Reaktionshastigheter. Reaktionshastigheten beror på temperaturen, koncentrationen & inverkan av en katalysator 

29-aug

Lab 1. Bestämning av halten kalciumkarbonat i krita

36

02-sep

5. Kapitel 4. Kemisk jämvikt. Reaktioner kan gå i båda riktningarna

04-sep

6. Kapitel 4. Kemisk jämvikt. Jämviktsekvationen

05-sep

Klassens dag

37

09-sep

7. Kapitel 4. Kemisk jämvikt. Beräkningar på jämviktssystem

11-sep

8. Kapitel 4. Kemisk jämvikt. Är systemet i jämvikt? Koncentrationskvoten Q. 

12-sep

Lab 2. Tiosulfatjonens sönderfall i sur lösning

v.

Måndag

70 min. lektion (9:25-10:35)

Onsdag

70 min. lektion (9:40-10:50)

Torsdag

75 min. lab. (13:15-14:30, 14:45-16:00)

38

16-sep

9. Kapitel 4. Kemisk jämvikt. När koncentrationen ändras i ett jämviktssystem.  Le Chateliers princip 1.

18-sep

10. Kapitel 4. Kemisk jämvikt. När jämviktssystem späds eller komprimeras, eller temperaturen ändras.

19-sep

Lab 3. Bestämning av en jämviktskonstant

39

23-sep

(Anne) 11. Kapitel 5. Mer om syra-bas-reaktioner. Syror och baser är protolyter.

25-sep

(Anne) 12. Kapitel 5. pH och en syras protolysgrad

26-sep

(Anne) 13. Kapitel 5. Syrakonstanten Ka och baskonstanten Kb.

40

30-sep

(Anne) 14. Kapitel 5. Vattnets jonprodukt Kw och hur den hänger samman med Ka och Kb.

02-okt

(Anne) 15. Kapitel 5. Vattnets jonprodukt Kw och hur den hänger samman med Ka och Kb.

03-okt

(Anne) Lab 4. Titrering av ättiksyra med natriumhydroxid

41

07-okt

(Anne) 16. Kapitel 5. Joners protolys.

09-okt

(Anne) 17. Kapitel 5. Neutralisation och syrabas-titrering

10-okt

(Anne) 18. Kapitel 5. Buffertlösningar

v.

Måndag

70 min. lektion (9:25-10:35)

Onsdag

70 min. lektion (9:40-10:50)

Torsdag

75 min. lab. (13:15-14:30, 14:45-16:00)

42

14-okt

19. Repetition inför Prov 1

16-okt

20. Repetition inför Prov 1

17-okt

21. Repetition inför Prov 1

43

21-okt

(Magnus tjänstledig)

Förbered för Lab 5. Gör något med två magnecyl koffein brus!

23-okt

22. Prov 1: Kemisk jämvikt och Syror och baser

24-okt

Lab 5. Gör något med två magnecyl koffein brus!

44

28-okt

Höstlov!

30-okt

Höstlov!

31-okt

Höstlov!

45

04-nov

(Magnus tjänstledig)

23. Kolväten och rationell nomenklatur

Isomeri

06-nov

24. Alkener och alkynerArener

07-nov

Lab 6. Molekylbygge

25. Alkoholer

v.

Måndag

70 min. lektion (9:25-10:35)

Onsdag

70 min. lektion (9:40-10:50)

Torsdag

75 min. lab. (13:15-14:30, 14:45-16:00)

46

11-nov

(Pontus) 26. Fenoler

13-nov

(Pontus) 27. Oxidation av alkoholer

14-nov

Lab 7. (Pontus) Förslag: Oxidation av 2-propanol och metanol

47

18-nov

(Pontus) 28. Tioler och disulfider

20-nov

KU-dag

21-nov

Lab 8. (Pontus) Förslag: Identifikation av ett organiskt ämne

48

25-nov

(Magnus tjänstledig)

(Pontus) 29. Etrar

27-nov

(Pontus) 30. Aminer

28-nov

(Pontus) 31. Nitroföreningar (ingen sidhänvisning)

49

02-dec

(Magnus tjänstledig)

(Pontus) 32. Aldehyder och ketoner

04-dec

(Pontus) 33. Karboxylsyror

05-dec

Lab 9. (Pontus) Mättade och omättade fetter. 

v.

Måndag

70 min. lektion (9:25-10:35)

Onsdag

70 min. lektion (9:40-10:50)

Torsdag

75 min. lab. (13:15-14:30, 14:45-16:00)

50

09-dec

(Pontus) 34. Aromatiska karboxylsyror. Dikarboxylsyror. Hydroxisyror.

11-dec

(Pontus) 35. Utgår pga NP Ma3c

12-dec

Lab 10. Syntes av estrar

51

16-dec

36. Optisk isomeri

18-dec

37. Estrar och fetter

19-dec

Lab 11. Molekylbygge: Organiskt stamträd

52

23-dec

Jullov!

25-dec

Juldagen – Jullov!

26-dec

Annandag jul – Jullov!

1

30-dec

Jullov!

01-jan

Nyårsdagen – Jullov!

02-jan

Jullov!

v.

Måndag

70 min. lektion (9:25-10:35)

Onsdag

70 min. lektion (9:40-10:50)

Torsdag

75 min. lab. (13:15-14:30, 14:45-16:00)

2

06-jan

Jullov!

08-jan

38. Substitutions­reaktioner

09-jan

39. Glukos. Oligo- och polysackarider

3

13-jan

40. Lipider och kemi i en vattenlösning

15-jan

41. Repetitionslektion inför prov 2

16-jan

Lab 12. Kolhydraternas reducerande förmåga

Period 2

v.

Torsdag

70 min. lab. (13:15-14:25, 14:45-15:55)

Fredag

80 min. lektion (9:50-11:10)

4

23-jan

24-jan

42. Prov 2: Organisk kemi

5

30-jan

43. Nukleotider 

31-jan

44. Aminosyror

6

06-feb

(7-feb)

45. Proteiner

7

13-feb

Lab 13. Gelfiltrering

14-feb

46. Enzymer

v.

Torsdag

70 min. lab. (13:15-14:25, 14:45-15:55)

Fredag

80 min. lektion (9:50-11:10)

8

20-feb

Sportlov!

21-feb

Sportlov!

9

27-feb

28-feb

47. Katabolism

10

06-mar

48. Repetition inför Prov 3

07-mar

49. Prov 3: Bioorganisk kemi

11

13-mar

14-mar

50. Bärarmolekyler

v.

Torsdag

70 min. lab. (13:15-14:25, 14:45-15:55)

Fredag

80 min. lektion (9:50-11:10)

12

20-mar

Lab 14. Undersökning av en enzymkatalyserad reaktions pH-beroende

21-mar

51. Glykolys

13

27-mar

28-mar

52. (Pontus) Betaoxidation

14

03-apr

53. (Pontus) Citronsyracykeln

04-apr

54. (Pontus) Cellandningen

15

10-apr

11-apr

55. (Pontus) Anabola processer

v.

Torsdag

70 min. lab. (13:15-14:25, 14:45-15:55)

Fredag

80 min. lektion (9:50-11:10)

16

17-apr

Påsklov!

18-apr

Långfredag – Påsklov!

17

24-apr

Lab 15. (Pontus) Bättre mjölk till katten

25-apr

56. (Pontus) Repetition inför Prov 4

18

01-maj

Första maj!

02-maj

Klämdag! 😉

19

 

08-maj

09-maj

57. Prov 4: Biokemi

v.

Torsdag

70 min. lab. (13:15-14:25, 14:45-15:55)

Fredag

80 min. lektion (9:50-11:10)

20

15-maj

58. DNA-molekylens struktur och funktion

16-maj

59. Den molekylärgenetiska dogmen.

21

22-maj

23-maj

60. Repetition inför slutprov

22

29-maj

Kristi Himmelfärds dag!

30-maj

Klämdag! 😉

23

Måndag 02-jun

Slutprov 8:30-11:30 i Kemi 2

05-jun

Lab 16. Enzymatisk äppeljuiceframställning

06-jun

Nationaldagen!

v.

Torsdag

70 min. lab. (13:15-14:25, 14:45-15:55)

Fredag

80 min. lektion (9:50-11:10)

24

12-jun

61. Avslutning av kursen

13-jun

Skolavslutning!