Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v. Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
Fredag
60 min. lekt. v.v.
34

20-aug

1. Introduktion

21-aug

2. Kapitel 2. Kemiska beräkningar.  (s. 8-11)

22-aug

35

27-aug

Lab 1. Bestämning av halten kalciumkarbonat i krita

28-aug

3. Kapitel 3. Reaktionshastigheter. Reaktionshastigheten beror på de reagerande ämnenas natur (s. 24)

29-aug

4. Kapitel 3. Reaktionshastigheter. Reaktionshastigheten beror på temperaturen (s. 31), koncentrationen (s. 30) & inverkan av en katalysator (s. 25-26 + 34)

36

03-sep

(Lab 2. Tiosulfatjonens sönderfall i sur lösning) – Utgår p.g.a. gemensamt prov i fysik.

04-sep

Ö-dag: Klassens dag

05-sep

37

10-sep

5. Jämviktsekvationen.

11-sep

6. Beräkningar på jämviktssystem

12-sep

7. Är systemet i jäm­vikt? Kon­cen­tra­tions­kvo­ten Q.

v. Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
Fredag
60 min. lekt. v.v.
38

17-sep

Lab 3. Bestämning av en jämviktskonstant med colorimeter från Vernier

18-sep

8. När kon­cen­tra­tion­en ändras i ett jämviktssystem

19-sep

39

24-sep

Lab 4. Förskjutning av ett jämviktsläge

25-sep

9. När jäm­vikts­sys­tem späds eller komprimeras, eller temperaturen ändras

26-sep

10. Syror och baser är protolyter

40

01-okt

11. Repetitionslektion inför prov 1: Kemisk jämvikt

02-okt

12. Prov 1: Kemisk jämvikt. 

03-okt

41

08-okt

Provvecka, moderna språk & IV

Lab 5. Bestämning av kloridjonkoncentrationen i sötvatten

09-okt

Provvecka, moderna språk & IV

13. pH och en syras protolysgrad

10-okt

Provvecka, moderna språk & IV

14. Syrakonstanten Ka och baskonstanten Kb 

v. Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
Fredag
60 min. lekt. v.v.
42

15-okt

15. Vattnets jonprodukt Kw och hur den hänger samman med Ka och Kb

16-okt

16. Joners protolys

17-okt

43

22-okt

Lab 6. Titrering av ättiksyra med natriumhydroxid

23-okt

17. Neutralisation

24-okt

18. Buffertar (Kemi 2)

44

29-okt

Höstlov!

30-okt

Höstlov!

31-okt

Höstlov!

45

05-nov

Lab 7. Gör någonting med tre magnecyl koffein brus. (förberedelse).

06-nov

19. Repetitionslektion inför prov 2: Syror och baser.

Expertgrupper + tvärgrupper

07-nov

v. Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
Fredag
60 min. lekt. v.v.
46

12-nov

Lab 8. Gör någonting med tre magnecyl koffein brus. (utförande).

13-nov

20. Prov 2: Syror och baser.

14-nov

21. Gör någonting med tre magnecyl koffein brus. (Efterarbete, rapportskrivning).

47

19-nov

Ö-dag – UVS

20-nov

22. Kolväten: Alkaner

21-nov

 

48

26-nov

Provvecka, moderna språk & IV

23. Rationell nomenklatur (med halogenalkaner)

27-nov

Provvecka, moderna språk & IV

24. Isomeri

28-nov

KU-dag

Provvecka, moderna språk & IV

49

03-dec

Lab 9. Molekylbygge av kolväten

04-dec

25. Alkener och Alkyner

Demo: Framställning av etyn i mikroskala

05-dec

26. Arener

 v. Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
Fredag
60 min. lekt. v.v.
50

10-dec

27. Alkoholer

11-dec

NP Ma4

28. Oxidation av alkoholer

12-dec

51

17-dec

Lab 10. Oxidation av 2-propanol och metanol

18-dec

29. Fenoler

19-dec

Julavslutning! o<:-)

52

24-dec

Julafton – Jullov! o<:-)

25-dec

Juldagen – Jullov! o<:-)

26-dec

Annandag jul – Jullov! o<:-)

1

31-dec

Nyårsafton – Jullov! o<:-)

01-jan

Nyårsdagen – Jullov! o<:-)

02-jan

Jullov! o<:-)

 v. Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
Fredag
60 min. lekt. v.v.
2

07-jan

KU-dag

08-jan

30. Tioler och disulfider och Etrar

09-jan

3

14-jan

Lab 11. Öppen laboration: Alkoholers egen­skaper

15-jan

31. Aminer

16-jan

 

Period 2

v. Måndag
60 min. lekt. v.v.
Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
4

19-jan

32. Repetitionslektion inför prov 3: Grundläggande organisk kemi

21-jan

Repetitionslektion inför prov 3: Grundläggande organisk kemi

Lab 12. Identifikation av ett organiskt ämne

22-jan

33. Prov 3: Grundläggande organisk kemi.

5

26-jan

 

28-jan

34. Nitroföreningar

29-jan

35. Aldehyder och ketoner

6

02-feb

36. Karboxylsyrornas nomenklatur. Mättade och omättade karboxylsyror

04-feb

Lab 13. Undersökning av olika ämnen i ett läkemedel med TLC

05-feb

37. Aromatiska karboxylsyror. Dikarboxylsyror. Hydroxisyror.

7

09-feb

 

11-feb

38. Optisk isomeri (spegelbilds­isomeri)

12-feb

39. Estrar och fetter

v. Måndag
60 min. lekt. v.v.
Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
8

16-feb

Sportlov!

18-feb

Sportlov!

19-feb

Sportlov!

9

23-feb

 

25-feb

Lab 15. Framställning av estrar

26-feb

40. Repetitionslektion inför prov 4: Organisk kemi.

10

02-mar

41. Prov 4: Organisk kemi.

04-mar

42. Substitutions­reaktioner

05-mar

43. Glukos, oligo- och polysackarider

11

09-mar

KU-dag

11-mar

Provvecka, moderna språk & IV

Lab 16. Mättade och omättade fetter (enl. P.B.)

Kolhydrater som reduktionsmedel

12-mar

Provvecka, moderna språk & IV

44. Lipider och kemi i en vattenlösning

v. Måndag
60 min. lekt. v.v.
Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
12

16-mar

45. Ingen lektion idag – ni har fysik istället.

18-mar

45. Nukleotider - arvsmassans byggstenar och Aminosyror

19-mar

46. Proteiner

13

23-mar

 

25-mar

Ö-dag: UVS

26-mar

47. Enzymer

14

30-mar

Påsklov!

01-apr

Påsklov!

02-apr

Påsklov!

15

06-apr

Annandag påsk – Påsklov!

08-apr

Lab 18. Övning i mole­kyl­bygge och organiska reaktioner

09-apr

48. Katabolism

v. Måndag
60 min. lekt. v.v.
Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
16

13-apr

49. Bärarmolekyler

15-apr

Lab 14. Storleks­kromatografi: Gel­filtrering

16-apr

50. Glykolys

17

20-apr

 

22-apr

51. Repetitionslektion inför prov 5

23-apr

NP Sv1 + SvA1

52. Prov 5: Biomolekyler och biokemins grunder

18

27-apr

Provvecka, moderna språk & IV

53. β-oxidation

29-apr

NP En5

Provvecka, moderna språk & IV

Lab 19. Bättre mjölk till katten  

30-apr

Provvecka, moderna språk & IV

54. Citronsyracykeln

19

04-maj

 

06-maj

Lab 20. Undersökning av en en­zym­ka­ta­ly­se­rad re­ak­tions pH-be­ro­en­de (μ-version)

07-maj

NP En7

55. Cellandningen (Elek­tron­transport­ked­jan)

v. Måndag
60 min. lekt. v.v.
Onsdag
75 min. lab/lekt.
Torsdag
60 min. lekt.
20

11-maj

56. Anabola processer

13-maj

Lektionen utgår pga NP En6.

14-maj

Kristi Himmelfärds dag!

21

18-maj

 

20-maj

57. Repetitionslektion inför slutprov, Kemi 2

21-maj

58. Repetitionslektion inför slutprov, Kemi 2

22

25-maj

Gemensamt prov i Kemi 2 9:30-12:30

59.

27-maj

Lab 21. Undersökning av pektinas

28-maj

60. Nukleinsyrornas struktur och kemi

23

01-jun

 

03-jun

Lab 22.

04-jun

61. Nukleinsyrornas struktur och kemi

24

08-jun

62. Nukleinsyrornas struktur och kemi

10-jun

63. Nukleinsyrornas struktur och kemi

11-jun

64. Avslutning av kursen