Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Vanlig tavelkrita består av en blandning av olika ämnen, främst gips (CaSO4) och kalciumkarbonat (CaCO3). Er uppgift idag är att fundera ut en metod för att bestämma halten kalciumkarbonat i tavelkrita.

Gör såhär

  1. Fundera över reaktioner med karbonater. Kanske finns det någon som man kan använda? Googla gärna! 😉
  2. Skriv ner och förklara för er lärare hur ni vill göra.
  3. Skriv ner och analysera vilka risker det finns med det ni vill göra.
  4. Visa för läraren vad ni har skrivit ner. Ni får inte börja experimentera förrän er lärare har gett er "OK"!
  5. Gör experimentet!

Annons för tavelkritor.Annons för tavelkritor.

Redovisning

Gör en enkel labrapport, där ni skriver ner hur ni gjorde, vilka mätvärden ni tog upp, era beräkningar och vilket resultat ni fick. 

Bedömning

Ni får börja med att bedöma varandra i labgruppen. Använd nedanstående rubrics. Därefter får ni arbeta om er redovisning efter kompisens rekommendationer. När ni gjort detta lämnar ni en rapport för bedömning till er lärare.

Rapport: Vad ni gjorde

Endast skrivet med stödord, otydlig. 

Endast skrivet med stödord, men ganska lätt att följa. 

Skriven med stödord eller hela meningar, lätt att följa. Det framgår i viss mån hur och varför ni vägde, mätte etc.

Utförlig beskrivning av vad ni gjorde, steg för steg. Mycket tydligt vilka mätvärden som ni tog upp i vilka steg, och hur mätvärdena skulle användas.

Rapport: Beräkningar

Otydliga och felaktiga uträkningar.

Otydliga men korrekta beräkningar.

Tydliga och korrekta beräkningar, där det är lätt att följa tankegångarna.

Beräkningarna är tydligt kopplade till beskrivningen av vad ni gjorde. Korrekta beräkningar, förstås, där det är lätt att följa hur ni har tänkt.