Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Det som skiljer däggdjuren från de övriga djuren är att ungarna dias av sina mammor. I mjölken finns ett särskilt socker, laktos (mjölksocker), som måste hydrolyseras för att kunna användas som näring.

Vid hydrolysen spjälkas laktosen till galaktos och glukos. Detta sker under inverkan av ett enzym kallat laktas eller β-galaktosidas. De flesta däggdjur förlorar förmågan att tillverka laktas när de slutar dia. Vi människor, framför allt i västvärlden, är lite udda på den punkten, och många av oss kan tillverka laktas även i vuxen ålder.

Diande kattungar (källingar).Diande kattungar (källingar).

Laktas. Laktas.

För att en (vuxen) katt ska kunna dricka mjölk måste man på något sätt reducera halten laktos. (Det gäller även för människor som är laktosintoleranta.) Det kan man göra med hjälp av enzymet laktas. I den här laborationen ska du undersöka laktasets funktion och se hur man kan göra "bättre mjölk till katten".

Material

Varje grupp behöver

Kemikalier

 • 2 ml laktas-lösning (spädd enligt tillverkarens rekommendationer)
 • 8 ml natriumalginatlösning*, 2 %
 • 100 ml CaCl2(aq), 2 %
 • 20 ml lättmjölk (0,5 % fetthalt)
 • Teststickor (Clinistix) för glukos

Annan materiel

 • Stativ
 • Muff
 • Klämmare
 • Tom kolonn med slang och slangklämma
 • 2 bägare, 50 ml
 • 1 bägare, 100 ml
 • 1 bägare, 250 ml
 • Glasstav
 • Tesil
 • Engångsspruta, 2 ml
 • Engångsspruta, 10 ml

* Natriumalginaten tar lång tid att lösa sig, varför den bör beredas i god tid i förväg. Den färdiga lösningen håller sig i kylskåp 1-2 veckor.

Gör såhär

Tillverkning av en kolonn med immobiliserat laktas

 1. Ta med hjälp av 2 ml engångssprutan upp 2 ml laktaslösning och för över till bägaren på 100 ml.
 2. Ta med hjälp av 10 ml engångsprutan upp 8 ml alginatlösning och för över till bägaren på 100 ml.
 3. Blanda försiktigt med hjälp av glasstaven
 4. Häll upp c:a 100 ml CaCl2(aq) i bägaren på 250 ml.
 5. Sug upp laktas-alginat-blandningen i 10 ml engångssprutan
 6. Droppa försiktigt laktas-alginat-blandningen ner i kalciumkloridlösningen. Då bildas små kulor av alginat med immobiliserat laktas.
 7. Skilj av kulorna från kalciumkloridlösningen med hjälp av tesilen.
 8. För över kulorna till den tomma kolonnen med hjälp av glasstaven.

Behandling av mjölk

 1. Kontrollera att slangklämman till kolonnen är stängd.
 2. Placera ena bägaren på 50 ml under kolonnen.
 3. Fyll kolonnen med mjölk, och öppna slangklämman.
 4. Häll upp lite obehandlad mjölk i den andra bägaren på 50 ml.
 5. Doppa en teststicka i den obehandlade mjölken och en i den behandlade mjölken.
 6. Jämför utslaget för de båda mjölksorterna.

Frågor att besvara

 1. Skriv reaktionsformeln för hydrolysen av laktos med strukturformler.
 2. Redogör för hur det går till när laktaset hydrolyserar laktosen.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan inspirerats av från NCBE. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina behov.