Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Pektin är en polysackarid som finns i bl.a. äpplen. Rent pektin används exempelvis som förtjockningsmedel när man kokar sylt eller gör marmelad. 

Pektin består till stora delar av polygalakturonsyra. Pektin består till stora delar av polygalakturonsyra.

Pektinaser är en uppsättning enzymer som bryter ner pektin. I den här laborationen ska ni undersöka hur pektinaset fungerar. Med hjälp av pektinaset ska ni också uppskatta pektininnehållet i två olika äppelsorter. 

Material

Varje grupp behöver

Kemikalier

 • 1 äpple, antingen rött eller grönt
 • 2 ml pektinaslösning (spädd enligt tillverkarens rekommendationer)
 • Avjonat vatten

Annan materiel 

 • 1 vass kniv
 • Skärbräda
 • 1 mätcylinder, 5 ml
 • 1 bägare, 1000 ml*
 • 1 stavmixer*
 • 2 stora provrör, Ø 4 cm
 • 2 glasstavar
 • Märkpenna
 • Provrörsställ
 • 1 filtrerställ till två trattar
 • 2 trattar, Ø 7,5 cm
 • 2 filterpapper, Ø 15 cm
 • 2 mätcylindrar, 10 ml
 • Tidtagarur

* Eventuellt kan bägaren och stavmixern användas gemensamt. Tänk då på att inte använda stavmixern och bägaren mellan de två olika äppelsorterna utan att diska av dem först.

Gemensamt behövs

 • Vattenbad, 40 °C

Gör såhär

 1. Kärna ur äpplet och dela det i småbitar med kniven.
 2. Lägg bitarna i bägaren och mixa till ett jämnt mos med stavmixern.
 3. Fördela äppelmoset lika på de två provrören.
 4. Märk det ena provröret "Vatten" och det andra "Pektinas".
 5. Häll 2 ml avjonat vatten i provröret märkt "Vatten".
 6. Häll 2 ml pektinas i provröret märkt "Pektinas".
 7. Rör med glasstav i de båda provrören så att vattnet och pektinaset blandas om ordentligt.
 8. Placera de båda provrören i provrörsställ i vattenbadet.
 9. Lämna provrören i vattenbadet i 10 minuter. Rör om i dem varannan minut.
 10. Förbered för filtrering under tiden som provrören står i vattenbadet. Sätt de två mätcylindrarna à 10 ml under de båda trattarna.
 11. För över "vattenmoset" och "pektinasmoset" till varsin tratt, och starta tidtagaruret.
 12. Läs av hur mycket äppeljuice som har bildats efter 5, 10 och 15 minuter.
 13. Sätt av mängden bildad juice från "vattenmoset" och "pektinasmoset" mot tiden i ett diagram i Excel.

Äpplen innehåller ansenliga mängder pektin. Äpplen innehåller ansenliga mängder pektin.

Frågor att besvara

 1. Avläs ditt diagram och bestäm den maximala juiceproduktionen i ml/minut för både det pektinasbehandlade och det obehandlade äpplet.
 2. Vilket gav mest juice: Det pektinasbehandlade eller obehandlade äpplet?
 3. Jämför era resultat med de andra i klassen: Vilken typ av äpplen innehöll mest pektin? De röda eller de gröna? Hur kan man veta det?

Riskanalys

Laborationen är måttligt riskfylld. Knivar och stavmixer kan orsaka skärskador. Äppelmos kan ge fula fläckar på kläderna, varför labbrock ska bäras under hela laborationen. Skyddsglasögon är dock inte nödvändigt. 

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan inspirerats av från NCBE. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina behov.