Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Syftet med den här datorövningen är att ge dig förståelse för vilka faktorer som påverkar en reaktions hastighet.

Detta behövs

 • Dator med Sun Java 1.5.0_15 (Windows och Linux), Sun Java 1.5.0_19 (Mac) eller senare installerat.

Gör såhär

 1. Starta simuleringen genom att klicka på bilden här till höger.
 2. När webbläsaren frågar vad du vill göra med filen, så klickar du på "Kör"

Single collision

Under den här fliken studerar du jämviktsreaktionen A + BC ⇌ AB + C

 • Skjut iväg en molekyl A genom att dra i det röda handtaget

Starta simuleringen genom att klicka på bilden. Starta simuleringen genom att klicka på bilden.

För att en reaktion ska kunna ske, måste det ske kollisioner mellan molekylerna som ska reagera. Men det räcker inte bara att de kolliderar!

 • Pröva att höja resp. sänka temperaturen genom att dra i "temperaturhandtaget"
 • Klicka på det gröna plustecknet i fältet "Energivy" till höger för att se hur hög energi molekylerna har

Några frågor att besvara:

 1. Vad kan du dra för slutsatser om vad som krävs för att reaktionen ska kunna ske? Varför kan du dra dessa slutsatser?

Many collisions

Klicka på fliken "Många kollisioner" längst uppe. Under den här fliken studerar du också jämviktsreaktionen A + BC ⇌ AB + C

 • Pumpa 10 några molekyler A genom att dra i "cykelpumpens" handtag (du kan också skriva in antalet i fältet "Aktuella mängder" till höger).
 • Välj molekylen BC under "cykelpumpen", och pumpa in 10 av dessa också (du kan också också skriva in antalet i fältet "Aktuella mängder" till höger).
 • Reglera temperaturen så att reaktionen A + BC ⇌ AB + C börjar ske

Några frågor att besvara:

 1. Varför behöver inte molekylernas medelenergi överstiga aktiveringsenergin för att det ska ske någon reaktion?
 2. Varför omvandlas inte allt A och BC till AB och C?

Tryck på pausknappen. Använd värdena i fältet "Aktuella mänder" och beräkna kvoten \(\frac{[\text{AB}][\text{C}]}{[\text{A}][\text{BC}]}\). Skriv ner värdet.

Pumpa in ytterligare några molekyler av olika slag. Vänta en stund (tills mängderna inte förändras så mycket längre) och beräkna sedan kvoten \(\frac{[\text{AB}][\text{C}]}{[\text{A}][\text{BC}]}\) igen.

 1. Hur påverkas kvoten mellan de olika ämnena (A, BC, AB och C) om du pumpar in flera molekyler, och av olika slag? Pröva med flera olika kombinationer!

Rate experiments

Under den här fliken studerar du också jämviktsreaktionen A + BC ⇌ AB + C

 • I fältet "Initial Conditions" till höger ställer du in att starta med 100 A, 100 BC, 10 AB och 10 C.
 • Klicka på "Begin Experiment"
 • Klicka på "Pie" under Chart Options i fältet "Options" längst ner till höger.
 • Notera ungefär hur stor andel A, BC, AB och C som finns i reaktionsblandningen.
 • Pröva att pumpa in fler molekyler av valfritt slag med hjälp av "cykelpumpen", och se vad som händer med andelen A, BC, AB och C
 • Pröva att starta med andra antal A, BC, AB och C, och se vad som händer med andelen A, BC, AB och C
 • Pröva hur andelen A, BC, AB och C förändras om man ändrar temperaturen på reaktionsblandningen

Några frågor att besvara:

 1. Hur påverkas andelen A, BC, AB och C om man startar med fler eller färre molekyler av det ena eller andra slaget?
 2. Hur påverkas andelen A, BC, AB och C om man pumpar in fler molekyler av det ena eller andra slaget?
 3. Hur påverkas andelen A, BC, AB och C om man ändrar temperaturen?