Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

 • 1 E‑kolv, 250ml
 • 1 E-kolv, 100ml
 • Mätcylinder, 50ml
 • Mätcylinder, 5ml
 • Mättad blykloridlösning, PbCl2
 • 0,1M KI
 • 1g EDTA (dinatriumsalt)

EDTA kan komplexbinda metalljoner

Kelat = ”kräftklo”.

Rita upp strukturen för EDTA.

 • Visa att varje ända kan binda till Pb2+-joner.
 • Nu ska vi visa hur detta fungerar!

Upplösning av blyjodid med EDTA

 1. Häll 25ml mättad PbCl2-lösning i 250ml E-kolven.
 2. Lös 1g EDTA i 50ml H2O i 100ml E-kolven.
 3. Sätt 5ml 0,1M KI till PbCl2-lösningen. Gul fällning av PbI2(s) bildas.
  • Pb2+(aq) + 2I(aq) ⇌ PbI2(s)
 4. Sätt till EDTA-lösningen lite i taget till blyjodifällningen. Den löses upp.
  • Pb2+(aq) + EDTA2-(aq) ⇌ PbEDTA(aq)
  • Be eleverna förklara, med utgångspunkt i jämviktsreaktionerna ovan, varför blyjodiden löses upp och ”försvinner”!

Totalformel: PbI2(s) + EDTA2-(aq) ⇌ PbEDTA(aq) + 2I(aq)

EDTA komplexbundet med Pb2+. EDTA komplexbundet med Pb2+.