Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

I en kemisk reaktion som har nått jämvikt går reaktionen åt höger exakt lika fort som reaktionen åt vänster. I den här enkla simuleringen får eleverna en tydlig simulering av hur det kan gå till. 

Detta behövs

Kemikalier

 • Vatten, ca. 1 dm3
 • Karamellfärg

Annan materiel

 • 1 dm3 bägare, 2 st
 • 100 ml bägare, 1 st
 • 50 bägare, 1 st

Gör såhär

Den här simuleringen demonstrerar hur jämvikten A ⇌ B uppstår (och hur jämvikten kan förskjutas). 

Reaktionen når jämvikt

 1. Märk de stora bägarna A respektive B.
 2. Häll ca 750 ml vatten i bägare A. Tillsätt några droppar karamellfärg.
 3. Rita upp en tabell på tavlan (eller skriv in i ett kalkylark) med volymen vätska i A resp. B. Om det görs i ett kalkylark som projiceras direkt på tavlan/vita duken kan man med fördel även göra ett diagram för att visa hur volymerna förändras över tid.
 4. Notera vilka startvolymerna är.
 5. Fråga eleverna:
  1. Vad kommer att hända när båda de mindre bägarna doppas i båda bägarna, och vätska förs över mellan dem?
  2. Om volymen vätska i bägare A och B representerar [A] och [B], vad kan vi säga om reaktionshastigheten åt höger och åt vänster vid "reaktionens" start?
  3. Vilka kommer volymerna att vara i bägare A resp. B när de inte längre förändras?
 6. Doppa 100 ml-bägaren i bägare A och 50 ml-bägaren i bägare B och fyll dem så gott det går. 
 7. Häll över innehållet från A till B, och vice versa.
 8. Upprepa en gång, och läs av volymerna.
 9. Fråga eleverna, hur har reaktionshastigheten åt höger och åt vänster påverkats hittills?
 10. Upprepa "överhällningen" tills volymerna inte förändras mer. Läs av volymerna efter varannan överhällning.
 11. Fråga eleverna:
  1. Hur är reaktionshastigheten åt höger och åt vänster när jämvikt uppnåtts?
  2. Varför är inte volymerna lika stora i de båda bägarna?

Jämvikten förskjuts

 1. Öka "koncentrationen" [A] genom att hälla ytterligare cirka 200 ml vätska i bägare A.
 2. Notera volymerna i bägare A och bägare B.
 3. Fråga eleverna:
  1. Är systemet fortfarande i jämvikt?
  2. Vad kommer att hända med reaktionshastigheten åt höger och åt vänster när jämvikten nu rubbats?
 4. Upprepa "överhällningar" som innan tills jämvikt uppnåtts. Notera volymen efter varannan överhällning på samma sätt som tidigare.
 5. Fråga eleverna:
  1. Formulera en generell regel för vad som händer med reaktionshastigheterna åt höger och åt vänster när man rubbar jämvikten genom att öka koncentrationen av någon av reaktanterna.

Riskanalys 

Den här demonstrationen är inte riskfylld.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen inspirerats av från videon ovan. Jag har dock skrivit om den och anpassat den efter mina egna behov.