Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

För att du ska få bli närmare bekant med olika typer av alkoholer ska du bygga några alkoholer och namnge dem. Skriv deras strukturformler i det här dokumentet. Använd MolView på den här länken för att göra strukturformlerna. Exportera strukturformeln som bild (Tools > Structural formula image) och för sedan över bilden till det dokument som du ska lämna in.

Detta behövs

 • En molekylbyggsats

Gör såhär

Bygg molekylerna nedan och svara på frågorna.

 1. Bygg de två allra enklaste alkoholerna som finns (med en respektive två kolatomer). Skriv deras strukturformler + vad de heter.
 2. Bygg en tvåvärd alkohol med två kolatomer.
  1. Skriv alkoholens strukturformel + namn.
  2. Finns det flera tvåvärda alkoholer med bara två kolatomer?
 3. Bygg en tvåvärd alkohol med tre kolatomer, där båda hydroxylgrupperna är primära. Skriv dess strukturformel + namn.
 4. Bygg den allra enklaste tvåvärda alkoholen där den ena hydroxylgruppen är sekundär och den andra är tertiär. Skriv dess strukturformel + namn.
 5. Hur många sekundära alkoholer med summaformel C5H12O finns det? Skriv deras strukturformler och namn.

Facit


 1. MetanolMetanol EtanolEtanol

  1. GlykolGlykol
  2. Ja, rent teoretiskt kan man tänka sig även 1,1-etandiol, men den är i princip omöjlig att syntetisera.

 2. 1,3-propandiol1,3-propandiol

 3. 2-metyl-2,3-butandiol.2-metyl-2,3-butandiol
 4. Det finns tre stycken:
  2-pentanol2-pentanol
  3-pentanol3-pentanol
  3-metyl-2-butanol3-metyl-2-butanol