etanolInledning

För att du ska få bli närmare bekant med olika typer av alkoholer ska du bygga några alkoholer och namnge dem. Skriv deras strukturformler i det här dokumentet. Använd MolView på den här länken för att göra strukturformlerna. Exportera strukturformeln som bild (Tools > Structural formula image) och för sedan över bilden till det dokument som du ska lämna in.

Detta behövs

  • En molekylbyggsats

Gör såhär:

Bygg molekylerna nedan och svara på frågorna.

  1. Bygg de två allra enklaste alkoholerna som finns (med en respektive två kolatomer). Skriv deras strukturformler + vad de heter.
  2. Bygg en tvåvärd alkohol med två kolatomer.
    1. Skriv alkoholens strukturformel + namn.
    2. Finns det flera tvåvärda alkoholer med bara två kolatomer?
  3. Bygg en tvåvärd alkohol med tre kolatomer, där båda hydroxylgrupperna är primära. Skriv dess strukturformel + namn.
  4. Bygg den allra enklaste tvåvärda alkoholen där den ena hydroxylgruppen är sekundär och den andra är tertiär. Skriv dess strukturformel + namn.
  5. Hur många sekundära alkoholer med summaformel C5H12O finns det? Skriv deras strukturformler och namn.