Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Permanganatjonen, MnO\(_4^-\), är ett bra oxidationsmedel. Det kan man utnyttja för att demonstrera hur olika alkoholer oxideras – eller inte.

Material

Kemikalier

 • 1-propanol
 • 2-propanol
 • 2-metyl-2-propanol
 • Kaliumpermanganatlösning, 0,0050 mol/dm3
 • Svavelsyra, konc.

Annan materiel

 • Provrör med kork, 4 st
 • Dropprör, 2 st

Gör såhär

 1. Märk tre av provrören och fyll till c:a 2 cm höjd med vardera 1-propanol, 2-propanol och 2-metyl-2-propanol.
 2. Fyll det fjärde provröret till c:a 2 cm höjd med kaliumpermanganatlösning (för referens).
 3. Tillsätt tre droppar konc. svavelsyra till vart och ett av rören.
 4. Tillsätt c:a 1 cm kaliumpermanganatlösning till vart och ett av de tre provrören med alkoholer i.
 5. Sätt på korkarna och blanda.

I de provrör där det finns en primär eller en sekundär alkohol kommer alkoholen att oxideras och permanganatjonen att reduceras. Då övergår de violetta permanganatjonerna till Mn2+-joner, och lösningen avfärgas.

Reaktionen kan påskyndas genom att man värmer på den, vilket gör att man kan få en helt färglös blandning. Det är dock inte nödvändigt för att man ändå ska kunna se en reaktion.

Kaliumpermanganat diffunderar ut i lösningen.Kaliumpermanganat diffunderar ut i lösningen.

Riskanalys

Kaliumpermanganaten är oxiderande, varför skyddskläder, -glasögon och -handskar ska bäras. Vid stänk på huden, skölj genast med mycket vatten. Vid stänk i ögonen, skölj genast med mycket vatten och tillkalla läkare.

Koncentrerad svavelsyra är starkt frätande, varför skyddskläder, -glasögon och -handskar ska bäras. Vid stänk på huden, skölj genast med mycket vatten. Vid stänk i ögonen, skölj genast med mycket vatten och tillkalla läkare. Tänk på att syran alltid måste hällas i alkoholen, aldrig tvärtom, då värmeutvecklingen kan bli mycket stark när svavelsyran späds ut.

Kvarblivna lösningar med kaliumpermanganat reduceras genom tillsats av oxalsyra.

I lärarkommentarerna (kräver lärarinloggning) finns angett reaktionsformler för de reaktioner som sker.