Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Halogenalkaner kan syntetiseras genom radikalsusbtitution. I det här demonstrationsförsöket substituteras heptan med brom.

Material

Kemikalier

 • Heptan, C7H16
 • Brom, Br2(l)
 • Avjonat vatten

Annan materiel

 • 2 E-kolvar, 100 ml med propp
 • Mätcylinder, 50 ml
 • Automatpipett, 200 μl + pipettspetsar
 • OH-projektor eller annan stark lampa
 • Aluminiumfolie

Gör såhär

Förberedelser

 1. Arbeta i dragskåp/under draghuv.
 2. Häll 30 ml vatten i båda E-kolvarna.
 3. Tillsätt 30 ml heptan till båda E-kolvarna.
 4. Slå in båda E-kolvarna i aluminiumfolie för att skydda dem från ljus.
 5. Tillsätt 100 μl brom till båda E-kolvarna.
 6. Sätt i proppar i båda E-kolvarna och skaka försiktigt så att bromen löser sig i heptanet.
 7. Förvara E-kolvarna i dragskåp tills det är dags att använda dem.

Demonstration

 1. Ta bort aluminiumfolien från E-kolvarna.
 2. Placera den ena E-kolven på OH-projektorn eller framför den starka lampan. Den andra E-kolven används som referens.
 3. Färgen från bromen bleknar bort. Då kan man skaka den försiktigt så att mer brom löser sig i heptanet. Även detta bleknar bort.

Vattenfasen från de båda E-kolvarna kan separeras bort med separertratt. Den organiska fasen tas om hand som halogenerat kolväte.

Brom är flytande vid rumstemperatur, men är lättflyktigt och avger bruna ångor med stickande doft.Brom är flytande vid rumstemperatur, men är lättflyktigt och avger bruna ångor med stickande doft.

Frågor att besvara

 1. Varför bleknar färgen i E-kolven som belyses, men inte i den andra? Förklara med hjälp av reaktionsformler!

Lärarmaterial

Finns på den här länken (kräver lärarinloggning).

Riskanalys

Brom är oxiderande och kan ge skador vid inandning och hudkontakt. Bromspill täcks över med soda och blandas med vatten tills färgen bleknar. Därefter kan spillet spolas ut i avloppet tillsammans med rikligt med vatten.

Heptan är flyktigt och mycket brandfarligt, och är skadligt vid inandning.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan läst om i bland annat Lärarhandledning till Gymnasiekemi B (Liber) av Stålhandske B. m.fl. Jag har dock skrivit om den och anpassat den efter mina egna behov.