Kloridjoner kan reagera med alkoholer. Då bildas vita fällningar enligt följande reaktionsformel:

(R1)(R2)(R3)C-OH(aq) + HCl → (R1)(R2)(R3)C-OCl(org) + H2O

Material

Kemikalier

 • 1-propanol
 • 2-propanol
 • 2-metyl-2-propanol
 • Lucas reagens:
  1. Väg upp 17 g vattenfri ZnCl2 och häll i E-kolven
  2. Tillsätt 11,5 ml konc HCl
  3. Lös zinkkloriden under kylning

Annan materiel

 • E-kolv, 50 ml
 • Mätpipett, 25 ml
 • Peleusboll
 • Provrör, 3 st

Gör såhär

En primär alkohol (1-propanol, till vänster), en sekundär alkohol (2-propanol) och en tertiär alkohol (2-metyl-2-propanol, till höger) efter att Lucas reagens tillsatts.En primär alkohol (1-propanol, till vänster), en sekundär alkohol (2-propanol) och en tertiär alkohol (2-metyl-2-propanol, till höger) efter att Lucas reagens tillsatts.

 1. Häll 10 droppar av Lucas reagens i varje provrör.
 2. Tillsätt 2 droppar provlösning till varje provrör.
 3. I det provrör där det omedelbart uppstår en fällning är det en tertiär alkohol.
 4. I det provrör där det uppstår en fällning efter 5-10 minuter är det en sekundär alkohol.
 5. I det provrör där det inte har uppstått någon fällning ens efter en halvtimme är det en primär alkohol.

Riskanalys

OBS! Den här laborationen är inte riskbedömd än!