Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Fenoler bildar ett röd-violett komplex med järn(III)joner. Detta demonstreras i experimentet, samtidigt som eleverna får öva på fenolers protolys och på Le Chateliers princip.

Material

Kemikalier

 • Salicylsyra
 • Avjonat vatten
 • Järn(III)klorid-hexahydrat
 • Etanol, 95%
 • Saltsyra, 3M

Annan materiel

 • 2 st. E-kolvar, 100 ml
 • 3 provrör ⌀ 20 mm

Gör såhär

Förberedelser

 • Lös 0,5 g järn(III)klorid i 50 ml vatten i en 100 ml E-kolv.
 • Lös en spatelspets salicylsyra i 25 ml etanol i en annan 100 ml E-kolv. Späd med ytterligare 25 ml vatten när salicylsyran löst sig.

Demonstration

 1. Fyll två av provrören till hälften med salicylsyralösning.
 2. Fyll det tredje provröret till hälften med vatten (referens).
 3. Tillsätt ett par droppar järn(III)klorid-lösning till vart och ett av provrören. Lösningarna med salicylsyra färgas rödvioletta.
 4. Fråga eleverna: Vilken reaktion sker när fenolen (salicylsyran) protolyseras i vatten?
 5. Visa vilken reaktion som sker när fenolatjoner reagerar med järn(III)joner:
  3C6H5O + Fe3+ ⇌ Fe(C6H5O)3
 6. Be eleverna ställa en hypotes: Vad kommer att hända om man tillsätter saltsyra till det andra provröret?
 7. Sätt några droppar 3M saltsyra till det andra provröret.
 8. Be eleverna förklara med hjälp av både fenolens protolysformel, bildningen av järn(III)komplex och Le Chateliers princip vad det är som händer när saltsyran tillsätts.

Riskanalys

Demonstrationen är måttligt riskfylld. Etanol är brandfarlig, och uttorkande om man får den på huden. Saltsyran är frätande och kan orsaka skador om man får den på huden. Därför ska labbrock och skyddsglasögon bäras under hela demonstrationen. Överblivna lösningar kan hällas ut i avloppet.