Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Fetter är glyceryltriestrar av fettsyror. Det innebär att de är uppbyggda av en glycerolmolekyl, som är sammanlänkad med tre fettsyrarester. Fettsyrorna kan vara samma eller olika: De är alltid ogrenade, men längden och antalet dubbelbindningar kan variera. Enkelomättade fettsyror har en dubbelbindning, fleromättade fettsyror har två eller fler, medan mättade fetter helt saknar dubbelbindningar (de är "mätta" på väte!).

Fetter ingår i en grupp ämnen som kallas lipider. Dit hör också fosfolipider, där ena fettsyraresten bytts ut mot en fosfatgrupp, som i sin tur ofta fått reagera med en kvävehaltig alkohol. Fosfolipider bygger upp cellmembranet hos alla celler. Ett exempel på en fosfolipid är också lecitin, som finns i hög halt i äggula.

Exempel på ett fett: Trimyristin.Exempel på ett fett: Trimyristin.

Fosfolipider består av en vattenlöslig del (ett hydrofilt huvud) och en fettlöslig del (två hydrofoba svansar). Detta ger dem speciella egenskaper, som t.ex. förmåga att lösa andra fetter.

En emulsion är när en vätska är uppdelad i mikroskopiskt stora droppar i en annan vätska.

I den här laborationen ska du undersöka några av fetternas egenskaper, såsom smältpunkt och löslighet i vatten. Du ska också tillverka en emulsion.

Utrustning

Varje grupp behöver:

 • 5 provrör + proppar
 • 2 bägare, 50ml
 • 2 bägare, 250ml
 • termometer
 • värmeplatta

Kemikalier

Gemensamt behövs:

 • Olivolja
 • Majsolja
 • Jordnötsolja
 • Kokosfett
 • Äggula
 • Köldblandning (Is:koksalt i förhållandet 1:3. Temperaturen blir c:a -19°C)

Gör såhär

Stelningspunkten för oljor och fetter

 1. Häll 1ml av de flytande oljorna i varsitt provrör
 2. Ställ ner provrören i köldblandningen
 3. Studera innehållet i provrören varannan minut under 10 minuter.
 4. Anteckna vilken olja som har högst stelningspunkt
 5. Gör under tiden i ordning ett vattenbad till det fasta fettet
 6. Lägg c:a 5g (ungefär en tsk) kokosfett i ett provrör och sätt det i vattenbadet
 7. Sätt i en termometer, och avläs temperaturen precis när det sista av kokosfettet smälter.

Olja i vatten, och tvärtom

 1. Häll c:a 25ml vatten i en 50ml bägare
 2. Sätt en droppe olja till vattnet.
 3. Studera vad som händer, och anteckna vad du ser
 4. Sätt ytterligare en droppe olja till vattnet, och notera vad som händer.
 5. Häll c:a 25ml olja i en 50ml bägare
 6. Sätt några droppar vatten till oljan.
 7. Studera vad som händer, och anteckna vad du ser.

Emulsioner

 1. Häll c:a 2ml olja och 2ml vatten i två provrör (både vatten och olja i båda provrören).
 2. Sätt några droppar äggula till det ena provröret.
 3. Sätt tummen för de båda provrören, och skaka kraftigt.
 4. Notera vad som händer med blandningarna i de båda provrören.

Frågor att besvara

 1. Skriv en kort redogörelse för de försök du gjort.
 2. Skriv strukturformeln för
  1. ett fett
  2. en fosfolipid
 3. Ta reda på halten mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror i de fetter du använt
 4. Vid rumstemperatur är kokosfett fast, medan jordnötsolja är flytande.
  1. Vad finns det för kemiska skillnader mellan kokosfett och jordnötsolja?
  2. Vilken är orsaken till att kokosfettet är fast medan jordnötsoljan är flytande vid rumstemperatur?
 5. Vilken funktion har äggulan i emusionsförsöket?
 6. Vilka av följande livsmedel är emulsioner?
  1. Mjölk
  2. Öl
  3. Majonnäs
  4. Hårt vispad äggvita
  5. Glass
  6. Lingonsylt

Riskbedömning

Laborationen är riskfri. Tänk dock på att vattenbadet kan vara hett!

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen läst om i Lärarhandledning till Gymnasiekemi B (Liber) av Stålhandske B. med flera. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.