Fehlings lösning I och II. Fehlings lösning I och II. Fehlings reagens består av två lösningar (Fehling I och Fehling II) som blandas i lika delar när man behöver reagenset.

Fehling I

Lös 7 g koppar(II)sulfat-pentahydrat (CuSO4·5H2O) i 100 ml avjonat vatten. 

Fehling II

Lös 35 g kaliumnatriumtartrat och 10 g natriumhydroxid i 100 ml avjonat vatten.