Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vid reduktionsprov med koppar(II)joner (typ Trommers prov) måste lösningen vara alkalisk. De fria kopparjonernas halt måste dock vara låg, så att inte fast kopparhydroxid, Cu(OH)2(s), eller kopparoxid, CuO(s) faller ut. Det gör man genom att tillsätta en relativt hög koncentration av EDTA, som komplexbinder koppar(II)jonerna.

Istället för Fehlings reagens kan man använda sig av följande "färdigblandade" reagens till Trommers prov eller biuret-test.

  • Lös 8,3 g koppar(II)sulfat-pentahydrat samt 18,6 g dinatriumdiväte-EDTA-dihydrat i 800 ml vatten.
  • Tillsätt 200 ml 2,5 M natriumhydroxidlösning.

Slutliga totalhalter:

  • 33 mM Cu2+
  • 50 mM EDTA
  • 400 mM OH

Reagenset har svag blå färg och stor hållbarhet.

Koppar(II)reagens.Koppar(II)reagens.